Weinig overstappers verwacht

Scheiden of relatie beëindiging met kinderen
28 september 2017
lening
Bespaartips oktober 2017
1 oktober 2017

504307232

Het ziet er naar uit dat er dit jaar minder verzekerden overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Zorgwijzer.nl becijferde op basis van een peiling onder 1763 mensen dat dit jaar ongeveer 910.000 Nederlanders zullen switchen van zorgverzekering. Dat is 170.000 minder dan vorig jaar en iets minder dan in 2011. Het aantal overstappers daalt al een aantal jaren.

Belangrijkste reden om niet over te stappen is de verwachting dat de premie niet of nauwelijks zal veranderen. Overstappen zou dan weinig zin hebben. Op dit moment is DSW de enige zorgverzekeraar die de premie voor komend jaar bekend heeft gemaakt. De premie van DSW daalt met zes euro per jaar en het eigen risico wordt met tien euro verlaagd.

Tevredenheid

Een tweede en derde reden om niet over te stappen zijn de tevredenheid met de huidige polis en een gebrek aan vertrouwen in andere zorgverzekeraars. Ongeveer de helft van de verzekerden heeft geen vertrouwen in een andere verzekeraar. De op drie na belangrijkste reden om te blijven zitten is een chronische ziekte. Voor de basisverzekering geldt weliswaar een acceptatieplicht, maar voor de aanvullende verzekering niet. Veel chronisch zieken zijn bang dat ze niet worden geaccepteerd voor een aanvullende verzekering als ze overstappen.

Hoge premie

Onder de verzekerden die wel van plan zijn over te stappen is de hoogte van de premie de belangrijkste reden. Ook een gewijzigde zorgbehoefte, ontevredenheid over de dekking en een slechte service zijn redenen om te switchen naar een andere verzekeraar.

Overstappen

Het opzeggen van de zorgverzekering is mogelijk tot het eind van het jaar. Tot eind januari kan een nieuwe zorgverzekering worden afgesloten. Voor de basisverzekering hebben zorgverzekeraars een acceptatieplicht. Verzekeraars moeten uiterlijk 13 november hun premie voor 2018 bekend maken. Begin oktober had alleen DSW dat gedaan.