Service-Abonnementen

Randstad Financieel Adviesgroep biedt u diverse service-abonnementen aan, om u altijd en zo persoonlijk mogelijk te kunnen assisteren.
Hieronder vind u een selectie van de beschikbare abonnementen en de daarbij behorende serivces.

Wanneer u een keuze heeft gemaakt kunt u bijgevoegd formulier downloaden en getekend versturen naar: info@randstadfinancieeladviesgroep.nl

of per post naar;

Randstad Financieel Adviesgroep BV
van Schravendijkplein 1
3131GV , Vlaardingen

Particulier aanbod

Zakelijk aanbod

Bestemd voor: Relaties met alleen zakelijke verzekeringen & Relaties met zowel zakelijke als particuliere verzekeringen

LET OP! De incasso van het Service-contract wordt verzorgd door SBI.
In de aanvulling c.q. afwijking op artikel 12 van de algemene voorwaarden van SBI gelde de volgende betalingsvoorwaarden.

  • 1- Randstad Financieel Adviesgroep heeft SBI gemachtigd om gelden van het Service-Abonnement en/of uurtarief bij u te incasseren op te factureren.
  • 2- Het Service-Abonnement dient door middel van maandelijkse of jaarlijkse automatische incasso of jaarlijkse factuur te worden betaald.
  • 3- Bij maandelijkse automatische incasso, geeft u het machtigingsformulier getekend en is deze geretourneerd aan SBI. Wanneer u wenst, ontvangt u op verzoek, eenmaal jaarlijks een betalingsoverzicht met het bedrag dat in maandelijks termijnen geïncasseerd wordt. Incasso vindt maandelijks, rond de eerste per vooruitbetaling plaats.
  • 4- Bij jaarlijkse automatisch incasso, heeft u het machtigingsformulier getekend en is deze geretourneerd aan SBI. Wanneer u wenst, ontvangt u op verzoek, eenmaal jaarlijks een betalingsoverzicht met het bedrag dat jaarlijks ineens van uw bankrekening wordt afgeschreven.
  • 5- Wanneer een incasso niet lukt of word gestorneerd of een factuur niet binnen 30 dagen wordt overgemaakt, zal SBI u aanmanen. Bij de eerste aanmaning, nadat er niet gereageerd is op de herinnering, worden kosten in rekening gebracht van 10% op de hoofdsom. Bij de tweede aanmaning, dit is tevens de laatste aanmaning, wordt een verhoging van 20% op de hoofdsom in rekening gebracht. Indien het verschuldigde bedrag uiteindelijk niet binnen twee maanden door SBI is ontvangen, zal het Service-Abonnement komen te vervallen zonder terugbetaling van voorgaande betalingen. Voor alle verrichte activiteiten zal dan door Randstad Financieel Adviesgroep gehanteerde basisuurtarief in rekening worden gebracht.
  • 6- Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
  • 7- SBI incasseert allen van Nederlandse rekeningnummers.

Om onzorgvuldige behandeling van onze klanten te voorkomen worden onze medewerkers uitsluitend op basis van een vast uurtarief/vast salaris beloond. Artikel 1:120 Lid 2 van de Wft is op onze organisatie niet van toepassing.