Scheiden of relatie beëindiging met kinderen

Wintersport zonder gipsvlucht
27 september 2017
Weinig overstappers verwacht
30 september 2017

Een scheiding is nooit iets waar men aandacht toen het JA woord werd gegeven. En als het dan niet meer gaat is dat helemaal verdrietig wanneer er kinderen in de relatie zijn gekomen.

Bij een scheiding met kinderen moet er bij het verzoekschrift tot echtscheiding ook een ouderschapsplan ingediend worden bij de rechtbank. Ook bij relatie beëindiging in een niet gehuwde staat is een ouderschapsplan raadzaam.

Maar wat is nu de reden voor een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is er allereerst voor de kinderen. Afspraken omtrent de zorg, omgangsregeling, kinderalimentatie en dergelijke worden vastgelegd in dit ouderschapsplan. En ouders dienen deze afspraken ook na te komen richting hun kinderen. Met andere woorden de kinderen hebben recht op duidelijkheid en structuur in hun leven met gescheiden ouders. Er wordt dan ook verwacht dat de kinderen worden betrokken bij een ouderschapsplan wanneer zij oud genoeg zijn. Gemiddeld wordt hier de leeftijd van acht jaar aangehouden. Zaak is dan wel dit op een bij hun leeftijd passende wijze te bespreken.

Ouders zullen ook bij veranderingen het ouderschapsplan moeten bijstellen. Dit kan in onderling overleg of onder begeleiding van een (familie)mediator/bemiddelaar.

Wat zijn dan die veranderingen?

Sowieso is ons advies het eerste jaar van de scheiding om de zes maanden te evalueren hoe alles gaat. En daarna één keer per jaar. Mits er een bijzondere ontwikkeling is dan eerder.

Alle betrokken hebben te maken gekregen met een nieuwe situatie. Het is dan ook in ieders belang om te kijken hoe de in het ouderschapsplan gemaakte afspraken werken. Werkt het voor de kinderen? Lukt het de ouders om gemaakte afspraken na te komen? Maar hier kan ook gedacht worden aan een eventuele verhuizing van een ouder, verandering van school, verlies van baan of een nieuwe partner. Dit zijn levensmomenten die van invloed zijn of kunnen zijn in het leven van de kinderen.

Met ander woorden scheidende en gescheiden ouders zullen altijd met elkaar verbonden blijven als het gaat om hun kinderen.

Op www.deleeuwadviesenbemiddeling.nl vind u 10 tips over hoe om te gaan met kinderen tijdens een scheiding.