Bespaartips oktober 2017

Weinig overstappers verwacht
30 september 2017
lening
Bespaartips november 2017
31 oktober 2017
lening

1. Koop nu zelfzorgmiddelen. Met Prinsjesdag is bekend gemaakt dat het btw-tarief voor zelfzorgmiddelen zoals neusspray, middelen tegen diarree, hoofdluis en aambeienzalf per 1 januari niet langer 6, maar 21 procent zal zijn. Door nu al vast in te kopen voorkomt u de hogere prijs in het nieuwe jaar.

2. Beperk de eigen bijdrage zorg. Sinds 2013 wordt ook het vermogen boven de vrijstelling in box 3 (€25.000 per persoon) betrokken bij de berekening van de eigen bijdrage zorg. Om te zorgen dat uw vermogen niet opgaat aan de eigen bijdrage kunt u dit alvast schenken aan uw dierbaren. Schenk voor 1 januari van het nieuwe kalenderjaar zodat u in het nieuwe jaar een peiljaarherziening bij het CAK kunt aanvragen.

Bedenk wel dat de vrijstelling schenkbelasting € 15.000 minder is dan de vrijstelling erfbelasting. Degene die u uw vermogen schenkt, betaalt daardoor € 1500 meer belasting. Dit bedrag of bedragen als u aan meerdere personen schenkt, moet de lagere eigen bijdrage zorg compenseren. Vuistregel is dat per iedere € 100.000 minder vermogen de eigen bijdrage met ongeveer € 600 per maand daalt.

3. Leen op tijd. Loopt u naar de 57 jaar en overweegt u een andere woning te kopen of te gaan verbouwen en hebt u daar geleend geld voor nodig, vraag dan tijdig een hypotheek aan als uw inkomen na uw pensioen lager zal zijn dan nu. Bent u tien jaar voor uw pensioengerechtigde leeftijd, dan moet de geldverstrekker bij de beoordeling van uw leencapaciteit rekening houden met het pensioen dat u gaat ontvangen. Is dit lager, dan nu, dan is uw leencapaciteit kleiner. Wilt u verhuizen, doe dit dan op tijd als u voor de aankoop geld moet lenen.

4. Gunstig salderen. De regeling die het mogelijk maakt op zelf opgewekte energie tegen hetzelfde tarief en dezelfde energiebelasting terug te leveren aan het net blijft bestaan tot 1 januari 2023. Op die manier is de investering van zonnepanelen terug te verdienen in zeven jaar. De rest van de levensduur van de zonnepanelen, 25 jaar, levert dus direct winst op.

5. Oppassen met rente. In veel testamenten staat dat over de vordering die de erfgenamen krijg geen of juist wel een rente vergoed moet worden. Omdat de mogelijkheid bestaat om tot het indienen van de aangifte erfbelasting nog een andere of hogere rente af te spreken, doen velen dat. Op die manier groeit de vordering van de erfgenamen aan en is er later minder erfbelasting verschuldigd als de langstlevende partner overlijdt. Toch is een waarschuwing hier op zijn plaats. De rente kan de erfenis van de langstlevende zover uithollen, dat vooral bij tweede huwelijken, de erfgenamen van de nieuwe  langstlevende niets meer erven.

6. Pas op je wachtwoorden. Voor veel websites is een wachtwoord nodig om toegang tot die site te krijgen. Velen gebruiken min of meer het zelfde wachtwoord. Op die manier is het voor hen die slecht willen vrij eenvoudig om in te breken. Door gebruik te maken van een wachtwoord manager zoals LastPass.com/nl zorgt u voor sterke wachtwoorden die de manager bovendien ook nog voor u onthoudt en toepast; dat is wel zo veilig.

7. Let op de uitvaartkosten. Een uitvaart is vaak onnodig duur. Vooral in de uren direct na het overlijden staat het hoofd niet naar kosten en is het vaak de wens om vooral een mooie uitvaart te organiseren die de dierbare verdient. Het meest verstandig is natuurlijk dat de overledene zelf al heeft vastgesteld wat de wensen zijn. Is dat niet gebeurt, bespreek dat dan eerst onderling voordat u de uitvaartonderneming belt. En als u de prijs belangrijk vindt, bezoek dan eens de site van uitvaartmarkt.nl en laat verschillende uitvaartondernemingen een offerte uitbrengen. Let op, hebt u een polis van bijvoorbeeld Dela of Monuta, vraag dan eerst bij welke uitvaartondernemer u moet zijn. Gaat u naar een andere dan krijgt u vaak minder terug voor uw polis.

8. Let op de houdbaarheidsdatum. Vaak treft u in de supermarkt producten aan die over de houdbaarheidsdatum zijn. Dat wil niet zeggen dat de producten niet meer te gebruiken zijn, wel dat de winkel ze niet meer mag verkopen. Door te melden dat een product over de datum is krijgt u het vaak gratis mee. Met bederfelijke waren is het natuurlijk wel oppassen.