Verzekerd voor fietsongelukken en wilde kinderen: de aansprakelijkheidsverzekering in zeven begrippen

Pas op met de aflossingsvrije hypotheek!
10 december 2018
Vakantie naar de ABC eilanden; Aruba, Bonaire en Curaçao
8 januari 2019

Voor nog geen vijftig euro per jaar heeft een gezin met kinderen een aansprakelijkheidsverzekering. Schades tot zo’n 1,5 miljoen euro zijn gedekt. Een koopje, lijkt het, maar er wordt ook maar heel weinig geclaimd. Kan het niet goedkoper?

Aansprakelijkheid

De berijder van een e-bike die per ongeluk een gewone fietser van de sokken rijdt, is doorgaans aansprakelijk voor de schade bij het slachtoffer. Daarbij gaat het om de kosten van zijn verkreukelde rijwiel en – veel belangrijker – de letselschade.

advertentie

Onder de letselschade vallen niet de kosten van het ziekenhuis. Die neemt de zorgverzekeraar van de onfortuinlijke fietser op zich. Het gaat om extra kosten voor revalidatie en eventuele gederfde inkomsten. ‘Stel het slachtoffer is een zelfstandig architect die als gevolg van de val op zijn hoofd zijn werk niet meer kan doen. Dan gaat het om behoorlijke bedragen’, zegt Dieuwertje Klaver, aansprakelijkheidsdeskundige bij Centraal Beheer.

Ten slotte kunnen ook je eigendommen schade toebrengen aan anderen. Denk aan een dakpan die van je huis valt of een losliggende stoeptegel in je tuinpad die een struikelpartij veroorzaakt.

Zo’n 95 procent van de Nederlanders valt onder een aansprakelijkheidsverzekering. Dat percentage is vrij stabiel. Verzekerden doen volgens de Consumentenbond gemiddeld eens in de 25 jaar een beroep op hun verzekering. We betalen jaarlijks 1 miljard euro premie voor deze verzekering.

Vriendendienst

In sommige gevallen voel je je aansprakelijk, maar ben je dat wettelijk gezien niet. Je helpt een vriend bij zijn verhuizing. Je let even niet op en een doos met een kostbaar servies kukelt van de trap. Wettelijk gezien ben je dan niet aansprakelijk. Het gaat om een onbetaalde dienst. Degene die je ‘in dienst’ heeft genomen, is dan aansprakelijk. ‘Zo voelen mensen het niet’, zegt Klaver. Daarom hebben de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen een vriendendienstclausule. Die dekt meestal schade tot 12.500 euro. Sommige verzekeraar hanteren het dubbele als maximum.

Kleine ongelukken

De meerderheid van de claims gaat over relatief kleine schades. ‘Een kwart van de claims betreft bijvoorbeeld mobiele telefoons’, zegt Klaver. Omdat een aansprakelijkheidsverzekeraar doorgaans de dagwaarde van spullen vergoedt, is de uitkering meestal enkele honderden euro’s.

Grote ongelukken

Zo’n 7 procent van de claims bij Centraal Beheer gaat over ongelukken met de fiets. Bij zo’n ongeluk is vaak sprake van botbreuken of in het ergste geval serieus hoofdletsel. ‘Dat kan het arbeidsvermogen blijvend verminderen’, aldus Klaver. Hierdoor zijn de bedragen die worden uitgekeerd, vele malen hoger dan duizend euro. Deze claims zijn goed voor ongeveer eenderde van de totale schadelast van de verzekeraar. De maximale uitkering van verzekeraars varieert van 1- tot 2,5 miljoen euro.

Geen eigen risico

De Consumentenbond geeft de voorkeur voor aansprakelijkheidsverzekeringen zonder eigen risico. Sommige verzekeraars hanteren een eigen risico van een paar honderd euro. Centraal Beheer doet dat niet. ‘Het eigen risico is bewerkelijk en niet in het belang van de klant’, zegt Klaver. ‘Stel dat een kind een bal door de ruit schiet van de buren. De reparatie kost 400 euro. Als wij aan de buurman de schade van 400 euro vergoeden, moeten wij het eigen risico van 100 euro bij onze eigen klant terugvorderen. Dat is een bewerkelijk en kostbaar proces, vooral omdat het vaak om relatief kleine bedragen gaat.’

Veel eigen risico

Aan de andere kant van het spectrum is een nieuwkomer op de verzekeringsmarkt te vinden. Deck, opgericht door Bob Stehmann, hanteert juist een heel hoog eigen risico van duizend euro. Zo wil deze verzekeraar, die de risico’s onderbrengt bij onder meer Nationale-Nederlanden, kosten besparen en de premies laag houden.

‘Driekwart van de claims is onder de duizend euro’, zegt Stehmann. ‘Die claims zijn bewerkelijk en zetten bovendien de deur open voor fraude. Verzekeringen zijn in essentie bedoeld voor grote tegenslagen.’

Bij Deck is het niet mogelijk een aparte aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Je kunt alleen terecht als je al je schadeverzekeringen bij Deck onderbrengt. Het bedrijf claimt dat deze aanpak leidt tot premies die een kwart lager liggen dan bij andere verzekeraars.

Het eigen risico wijkt bij Deck af van het gebruikelijke eigen risico. Het is een claimdrempel. Dat wil zeggen dat een schade hoger dan duizend euro helemaal wordt vergoed; ook de eerste duizend euro. Schades onder dat bedrag neemt Deck niet in behandeling. ‘We willen af van het idee dat je voor elk wissewasje kunt aankloppen bij je verzekeraar. Die mentaliteit leidt tot hoge premies’, aldus Stehmann.

Kinderen

Ouders zijn aansprakelijk voor schade die hun kinderen tot 14 jaar aanrichten. Die schade kan variëren van krassen op een geparkeerde auto tot een winkelpand dat in vlammen opgaat omdat kinderen ergens een vuurtje hebben gestookt.

Zolang de (meerderjarige) kinderen studeren, vallen ze nog onder de verzekering van hun houders. Ook als ze niet meer thuis wonen. Zodra ze gaan werken, moeten ze zelf een verzekering afsluiten.

Voor beschadigde autolak, meestal veroorzaakt door kinderen die met hun fietsje een geparkeerde auto schampen, hebben verzekeraars een regeling bedacht die geldt voor kinderen tot 14 jaar. Zo wordt voorkomen dat de casco-autoverzekeraar van de autobezitter en de aansprakelijkheidsverzekeraar eindeloos gaan bakkeleien. De schade wordt vergoed door een van de twee verzekeraars.

Welke verzekeraar betaalt, hangt af van de gedupeerde autobezitter. Die kan kiezen of hij de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders van de kleine fietser aanspreekt of zijn eigen allrisk-autoverzekering. Deze schademelding heeft geen invloed op zijn opgebouwde no-claimkorting.