Storm in een glas water?

Voorkom een oververhitte motor tijdens uw zomervakantie
31 juli 2018
Schade door aanrijding met dieren
24 augustus 2018

Niets veranderlijker dan het weer. Behalve dan … de gesprékken over het weer. En de verschillende meningen over het (al dan niet) toenemen van de schadelast door klimaatverandering….

Het begon allemaal met het luiden van de noodklok. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwde voor ‘een forse stijging van de schadelast bij woonhuizen, bedrijven en auto’s als gevolg van klimaatverandering.’ Dat bericht stond niet op zichzelf: een rondje langs het verzekeringsnieuws van de afgelopen tijd bevestigde het veranderende (weer)beeld. Meer onweer, meer storm, meer extreme regenbuien. En meer schade.

Brede Weersverzekering
Bij de werkgroep Brede Weersverzekering (onder leiding van minister Schouten) zagen ze de bui al langer hangen. Zij onderzoeken momenteel of verlaging van de schadedrempel in deze verzekering wenselijk is. Minister Schouten sluit zich qua noodklok dus aan bij het Verbond: “De noodzaak van een dergelijke verzekering, ook met het grilliger worden van het weerbeeld door klimaatverandering, dringt zich de afgelopen jaren steeds meer aan ons op.”

Gevalletje storm in glas water
Maar toen was daar opeens RTL Z. Daar gaven ze aan dat het allemaal zo’n vaart niet zou lopen. Gevalletje storm in een glas water, aldus RTL Z. Zij verwezen naar een onderzoek van de TU Delft waaruit bleek dat klimaatverandering helemaal niet voor meer schade in Europa zorgt.

Hot news

En plotseling waren ‘onze’ schadecijfers hot news. Want het NRC checkte de beweringen van RTL Z. De conclusie was dat RTL Z de plank missloeg. Het onderzoek waarnaar RTL Z verwees, betrof slechts een beperkt deel van de schade door klimaatverandering. Alleen overstromingen. Dat kun je natuurlijk niet zomaar representatief maken voor het complete klimaatprobleem. Maar, concludeert het NRC, het Verbond zou wél meer naar sociaaleconomische oorzaken kunnen kijken. Zo bleek uit het uit rapport van de TU Delft dat er een overstromingspiek was net na de tweede wereldoorlog. Die had niets met het klimaat te maken, maar alles met het feit dat er geen geld was voor de wederopbouw en het aanpakken van de (vernielde) infrastructuur.

Hoofd boven water
Het Verbond zegt weinig te kunnen met het advies van het NRC. Ze blijft bij haar eigen rapport Hoofd boven water (2017). Daaruit blijkt dat stormen, hagelbuien, wolkbreuken, valwinden, onweer en langdurige regenval tot de ‘grootste schadegebeurtenissen’ tussen 2000 en 2016 behoren. Het KNMI voorspelt op basis van klimaatscenario’s dat die gebeurtenissen vaker gaan voorkomen, met in het allerzwartste scenario in 2085 een kwart miljard euro aan schade.

Polisvoorwaarden
De discussie zal nog wel even doorgaan. Over het weer raak je tenslotte nooit uitgepraat. En klimaatverandering of niet, het is goed je te wapenen tegen toekomstige natuurschades. Als particulier kun je voorzorgsmaatregelen treffen, als verzekeraar kun je zorgen voor heldere polisvoorwaarden. Dat laatste blijft een heikel punt dat nog immer voor veel onduidelijkheid zorgt.