Steeds kleiner rentevoordeel NHG. Kan de hypotheekgarantie goedkoper?

geld
Minder sparen door lage spaarrente, wat dan wel?
22 februari 2018
Gescheiden en nu?
26 februari 2018

Het verschil tussen de rente voor een hypotheek met en zonder Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is bij een rentevaste periode van 10 jaar minder dan een halve procentpunt. Het rentevoordeel voor een hypotheek met NHG wordt steeds kleiner. Verschillende instanties roepen op om de borgtochtprovisie voor NHG te verlagen. Wat betekent dat?

Met NHG ben je ervan verzekerd dat als je buiten je schuld om je hypotheek niet meer kunt betalen, je geen forse restschuld overhoudt. Die garantie is ook prettig voor je hypotheekverstrekker. Die loopt minder risico dat de lening niet terugbetaald wordt. Je bank beloont je voor dat lagere risico met een korting op de hypotheekrente.

Het renteverschil tussen een hypotheek mét en zonder NHG wordt echter steeds kleiner. De laatste jaren met zo’n 0,2 procentpunt per jaar. Het kleinere verschil wordt veroorzaakt door de concurrentie tussen aanbieders van hypotheken zonder NHG. Ook de sterke economie en woningmarkt zorgen voor het afnemende verschil op alle rentevaste periodes.

Je betaalt voor zekerheid

Voor het afsluiten van een hypotheek met NHG betaal je een borgtochtprovisie. Op dit moment is dat 1 procent van het hypotheekbedrag. Dat bedrag gaat naar de stichting Waarborgfonds eigen Woningen (WEW), die de hypotheekgaranties verstrekt. Zij hebben een buffer om de kosten te betalen van mensen die een beroep doen op de garantie.

Astronomische buffers

In 2006 betaalde je nog slechts 0,28 procent van het hypotheekbedrag voor de hypotheekgarantie. Toen de woningmarktcrisis toesloeg, ontstond de angst dat de buffers van het WEW wel eens te laag konden zijn. De honderden miljoenen in kas stonden volgens DNB-bestuurders niet in verhouding tot de miljarden die gegarandeerd werden.

Langzaamaan werden de kosten van de hypotheekgarantie steeds verder opgehoogd, tot de 1 procent die het nu is. Inmiddels zijn de buffers astronomisch. Door de waardestijging van huizen en de aflossingsplicht op hypotheken vreest bijna niemand meer voor een restschuld. Daarnaast zijn de voorwaarden voor uitbetaling van een restschuld ook nog eens sterk versoberd.

Alles wijst erop dat de borgtochtprovisie van de NHG wel wat lager kan. Maar het WEW houdt de prijs voorlopig hoog.

Kosten NHG kunnen omlaag

Een verlaging is in het voordeel van kopers voor wie de hypotheekgarantie te duur is geworden. Omdat je tegenwoordig niet meer kunt lenen dan de waarde van de woning, moeten jonge kopers de kosten voor de NHG helemaal uit eigen middelen betalen. Veel starters zien daarom af van de hypotheekgarantie. Een doelgroep waar de NHG juist voor bedoeld was.

Of de borgtochtprovisie daadwerkelijk omlaag gaat, is afwachten. De NHG geeft je zekerheid en nog steeds een rentekorting. Het blijft daarom een welkome toevoeging op een hypotheek. Wil je nu een huis kopen en meer weten over een hypotheek met of zonder NHG? Een onafhankelijk hypotheekadviseur rekent het voor je uit.