Onzekerheid zorgt voor recordaantal hypotheekaanvragen

De mooiste berggebieden in Europa
31 augustus 2020
Je woning isoleren: groen én voordelig
31 augustus 2020

Uit de meest recente woningmarktmonitor blijkt dat de groei van hypotheekaanvragen in het 2de kwartaal is gestegen tot recordhoogte. De grote onzekerheid van corona heeft ertoe geleid dat er in korte tijd een cocktail ontstond van factoren die consumenten ertoe aanzette om in actie te komen.

Als gevolg van de onzekerheid op de kapitaalmarkt steeg de hypotheekrente en was voor velen onbekend wat de impact zou worden voor hun werksituatie en inkomenspositie. Veel huizenbezitters kwamen hierop in actie. De oversluitmarkt steeg explosief, het aantal woningaankopen bleef stabiel en steeds vaker werd de overwaarde aangewend om de woning te verbeteren of te verduurzamen.
Hoe gaat de woningmarkt en hypotheekrente de komende tijd ontwikkelen?

Woningprijzen stijgen door in 2de kwartaal

De gemiddelde woningprijs is in het 2de kwartaal wederom sterk gestegen met 7% tot €335.000. De krapte op de woningmarkt zal ook voor de toekomst zorgen dat de woningprijzen blijven doorstijgen. De groei zal naar verwachting wel wat gaan afvlakken mede door de impact van corona op de arbeidsmarkt en gevolgen voor ondernemers. 

De verwachting voor 2021 van economen is dat de woningprijzen licht zullen dalen. De steunmaatregen van de overheid worden afgebouwd. Het werkloosheidspercentage zal gaan oplopen waardoor de vraagzijde van de kopersmarkt geraakt gaat worden.

Extra voorwaarden hypotheekverstrekkers

Geldverstrekkers hebben extra voorwaarden bepaald bij de acceptatie van hypotheekaanvragen. Ze spelen hier in op de gevolgen van corona en de bijbehorende gevolgen hiervan voor zelfstandigen en medewerkers in loondienst. Onderstaand hiervan een korte opsomming:

  • De geldigheidsduur van documenten is teruggebracht naar maximaal 2 maanden, eerder was dit in veel gevallen 3 maanden.
  • Bij de aanvraag zal er een aanvullende vragenlijst ingevuld moeten.
  • De geldigheidsduur van offertes zijn verlengd door de langere verwerkingstijden.
  • Voorwaarden voor overbruggingshypotheek zijn versoberd.

Hypotheekrente stabiliseert, oversluiten blijft lonen

Na een korte opleving van de hypotheekrente in het begin van de coronacrisis zijn de hypotheekrentes inmiddels terug gestabiliseerd en zijn de eerste renteverlagingen weer zichtbaar en aangekondigd. Hypotheekverstrekkers hebben het extreem druk gehad de afgelopen maanden. Hierdoor was er geen aanleiding om de hypotheekrentes te laten dalen. De verwachting is dat richting het einde van het jaar aanbieders de rente gaan verlagen uit concurrentieoverwegingen. Door de grote verschillen tussen hypotheekaanbieders blijft vergelijken van rentes voor het oversluiten van uw hypotheek interessant en lonend.