Kamer: meer kwijtschelding voor arme AOW’ers

Groene energie met een grijs randje
12 november 2019
Elk kwartier een auto opzettelijk beschadigd
12 november 2019

De Tweede Kamer wil dat gemeentelijke belastingen makkelijker kunnen worden kwijtgescholden voor AOW’ers met geen of een klein aanvullend pensioen.

Het parlement heeft na een initiatief van partij 50Plus de regering opgeroepen te onderzoeken of het wenselijk is dit standaard te regelen.

50PLUS klaagde eerder al dat mensen met schulden die niet met pensioen zijn, eerder in aanmerking komen voor kwijtschelding dan AOW’ers. De partij sprak over leeftijdsdiscriminatie.

Gemeenten mogen deels zelf bepalen of ze gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Daarbij kijken de gemeente onder meer naar de ‘betalingscapaciteit’ en daarbij geldt de bijstand vaak als norm. Om ervoor te zorgen dat AOW’ers vaker voor kwijtschelding in aanmerking komen, kunnen gemeenten besluiten de kosten van bestaan te stellen op 100 procent van netto AOW-bedragen in plaats van op de bijstandsnorm. Dat is nu niet standaard, maar dat wordt op verzoek van het parlement nu dus onderzocht. 

Hoeveel AOW’ers baat hebben bij deze maatregel is (nog) niet duidelijk, maar het voordeel dat kwijtschelding op kan leveren is aanzienlijk. Deze ‘woonlasten’ verschillen sterk per gemeente en huishouden, maar volgens Vereniging Eigen Huis zijn deze gemiddeld €774 per jaar. Ze bestaan onder meer uit:

    •    onroerendezaakbelasting (OZB);
    •    belasting van roerende woon- en bedrijfsruimten;
    •    baatbelasting;
    •    forensenbelasting;
    •    toeristenbelasting;
    •    parkeerbelasting;
    •    hondenbelasting;
    •    reclamebelasting;
    •    precariobelasting;
    •    rioolheffing;
    •    reinigingsheffing;
    •    leges.