Elk kwartier een auto opzettelijk beschadigd

Kamer: meer kwijtschelding voor arme AOW’ers
12 november 2019
De 5 mooiste kerst bestemmingen
2 december 2019

Lange avonden betekenen traditioneel een toename van vandalisme aan auto’s, zoals opzettelijke kras- en blikbeschadiging, ruitinslag en lekgestoken banden. Vorig jaar werden dagelijks 89 gevallen van autovandalisme gemeld (cijfers Centraal Bureau voor de Statistiek). Dat betekent dat bijna vier keer per uur een autobezitter slachtoffer wordt van autovandalisme. Schade door vandalisme kan een kostbare aangelegenheid zijn, zelfs als je allrisk verzekerd bent; niet iedereen weet dat zelfs het claimen van een kleine schade financiële gevolgen kan hebben voor je verzekeringspremie.

Provinciale en gemeentelijke verschillen

Afgelopen jaar werden er in Nederland in totaal 32.795 gevallen van autovandalisme geregistreerd.

Uit de analyse blijkt dat Noord-Holland -met 4,9 gevallen per 1.000 auto’s- het meeste last heeft van opzettelijke beschadigingen aan auto’s. Drenthe heeft hier -met 2,1 gevallen per 1.000 auto’s- het minste last van. Het landelijk gemiddelde ligt op 3,9. Op gemeentelijk niveau zijn het vooral de grotere steden waar relatief veel auto’s worden vernield. Zo staan de gemeenten Rotterdam, Haarlem, Amsterdam, Eindhoven en Den Haag in het lijstje met het hoogste relatieve aantal vernielingen van auto’s.

Ieder kwartier een autovandalisme delict

In slechts 8% van alle gevallen van autovandalisme in Nederland, werden vorig jaar de daders ook gevonden. Ook hier zijn provinciale verschillen te zien. Zo is dit percentage in de provincies Zeeland (12,9%), Friesland (12,9%) en Flevoland (11,2%) relatief hoog. In Drenthe worden de daders het minst vaak opgespoord. Hier werd afgelopen jaar ‘slechts’ 6,6% van de delicten opgelost.

Alleen allriskdekking biedt uitkomst

Autobezitters die te maken krijgen met vandalisme-schade aan hun auto krijgen uitsluitend vergoeding van hun verzekering als zij een allrisk-dekking hebben. Onder bepaalde voorwaarden zijn ook mensen met een beperkt casco dekking (ook wel bekend als de WA+) verzekerd van dekking bij ruit- of brandschade door vandalisme. Maar bij het claimen van een schade aan de auto trekt de verzekeraar vaak direct vijf schadevrije jaren af. Het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd vormt een belangrijke factor voor je premie. Daarom is het altijd de moeite waard om na te gaan of het verstandiger is om schade te claimen of om deze zelf te betalen. Bij beschadiging/diefstal van een zijspiegel kan het bijvoorbeeld financieel aantrekkelijker zijn om reparatie zelf te betalen.