Groene energie met een grijs randje

Recordaantal verzekeringsfraudeurs
12 november 2019
Kamer: meer kwijtschelding voor arme AOW’ers
12 november 2019

Eén op de tien energieleveranciers verkocht tot voor kort Europese of Nederlandse groene stroom, die niet aantoonbaar groen of Nederlands was. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Er was geen sprake van opzettelijke fraude, maar wel van onduidelijkheden en fouten in de administratie. Om welke energieleveranciers het gaat maakt de ACM niet bekend. Wel is bekend dat zij op hun vingers zijn getikt en inmiddels weer voldoen aan de wettelijke regels.

Twee soorten groene stroom

Groene stroom is stroom die uit een duurzame bron is opgewekt. Denk aan zonne-energie, windenergie en waterkracht. Er zijn twee soorten stroom die ‘groen’ genoemd mogen worden:

Nederlandse groene stroom

Deze stroom is altijd uit duurzame bronnen opgewekt.

Europese groene stroom

Deze stroom kán duurzaam zijn opgewekt, maar dat is lang niet altijd het geval. Vaak is het grijze stroom die de energieleverancier ‘groen’ maakt door buitenlandse certificaten te kopen. Deze heten ook wel garanties van oorsprong.

Te weinig certificaten gekocht

De energieleveranciers die door de ACM zijn aangesproken, hadden in enkele gevallen te weinig garanties van oorsprong ingekocht. Hierdoor compenseerden zij hun grijze stroom onvoldoende en had het niet als groene stroom verkocht mogen worden. Deze energieleveranciers hebben inmiddels voldoende certificaten aangeschaft, of verkopen deze stroom niet langer als groene stroom.