Extreem weer zorgt voor flinke stijging van premie van woonverzekering

NHG goedkoper en bereikbaarder in 2020
12 november 2019
lening
Kan uw lening goedkoper? Dit is hét moment om dit te controleren
12 november 2019

Hagelbuien, hitte, droogte en forse regenval zorgen ervoor dat de verzekeringspremies van woonverzekeringen in Nederland stijgen. Gecombineerde opstal- en inboedelverzekeringen kostten consumenten in de afgelopen vier jaar 25 procent meer.

Er is sinds 2015, en met name in de laatste twee jaar, sprake van een duidelijke stijging van inboedelverzekering en opstalverzekering .

De premies van inboedelverzekeringen zijn sinds 2015 met 13 procent toegenomen en de premies van de pakketverzekeringen met 25 procent.. “Als je kijkt naar wat verzekeraars als reden opgeven, dan zie je heel duidelijk dat de toenemende schadelast door veranderende weersomstandigheden de belangrijkste oorzaak is van die premiestijgingen.”

Volgens het Verbond van Verzekeraars keren verzekeraars per jaar gemiddeld zo’n 360 miljoen euro aan schadevergoedingen uit als gevolg van “slecht weer”, aanzienlijk meer dan de 250 miljoen die in een rapport van de branchevereniging uit 2017 werd genoemd.

600 miljoen euro voor één hagelbui

“Dat is een gemiddelde. Maar als je bijvoorbeeld de hagelbuien neemt van 2016, dan zijn verzekeraars in één dag al 600 miljoen euro kwijt.”

Schadeverzekeraars voelen zich genoodzaakt de premies van de woonverzekeringen, opstal- en inboedel-, te verhogen, omdat ze anders de schadelast niet meer kunnen dragen.