E-bike, elobike, en pedelec. De verzekering

Brandweer waarschuwt expliciet jonge ouders voor brandgevaar
2 oktober 2018
De leukste Kerstmarkten van 2018
2 oktober 2018

De e-bike, ook wel elobike of pedelec genoemd, is een fiets. Een bijzondere fiets weliswaar, dankzij een bijzondere voorziening: elektrische trapondersteuning. Je moet nog wel zelf trappen, maar door die ondersteuning, vergt het fietsen veel minder inspanning.
Ook bereik je gemakkelijker een hogere snelheid.
Omdat er op e-bike een electromotor aanwezig is, is het wettelijk een gezien een motorrijtuig. En motorrijtuigen vallen onder de WAM, de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.
En die wet verplicht de bezitter van zo’n elobike, om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben, net als bijvoorbeeld voor de auto.
Dat is voor veel mensen wel even schrikken; wie denkt naar nu aan, bij het kopen van een elektrische fiets.
We gaan eens kijken naar de e-bikeverzekering.

De e-bike, de elobike, de pedelec en de verzekering, hoe zit het.

Wat precies een motorrijtuig is, staat in de wet. En dat is een behoorlijk lange definitie. Maar als er op een voertuig “een mechanische” kracht (motor) aanwezig is, die (mede) voor de voortstuwing zorgt, is het al snel een motorrijtuig.
Ik heb die wettelijke omschrijving, voor de liefhebbers, onder aan dit artikel opgenomen.
En of je je fiets met trapondersteuning nu een pedelec, een e-bike, een elobike of gewoon een elektrische fiets noemt, die motor is er! Dus een verzekeringsplicht.

Echter, de e-bike is natuurlijk niet net zo gevaarlijk is als een auto of een motor. En daarom is in de eerder genoemde WAM besloten, dat er geen verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering behoeft te worden afgesloten. Dat scheelt dan weer. Maar, er is wel één voorwaarde: de trapondersteuning moet stoppen, als er een snelheid van 25 km/u is bereikt. Is dat niet zo, dan gelden er heel andere regels. Dan gaan we het hebben over een Speed Pedelec. Wees daar dus echt alert op.

Maar als je nu schade veroorzaakt met zo’n elobike, wat dan. Omdat het een motorrijtuig is, word je al snel als schuldige aangewezen. En dan zonder verzekering onderweg te zijn….tja.
De oplossing is gezocht, en gelukkig gevonden bij de particuliere aansprakelijkheidsverzekeraars. Een dergelijke verzekering heeft nagenoeg iedereen; de bekende AVP.
Deze AVP sluit standaard alle schade die veroorzaakt is met of door een motorrijtuig uit, maar op advies van het Verbond van Verzekeraars, heeft men voor de e-bike een uitzondering gemaakt. Daar is dus dekking voor. Kijk het wel even heel goed na in de voorwaarden. Het is voor een verzekeraar namelijk niet verplicht om dekking te bieden voor schade met of door elektrische fietsen(!)

Het kan nog sneller: de Speed Pedelec.

De speed Pedelec is een een soort super e-bike, want deze kan nog sneller. We zagen al, dat bij een “standaard” e-bike de ondersteuning stopt bij 25 km/u, maar bij de Speed-uitvoering houdt het pas bij 45 km/u op(!) En dan eindigt de soepele opstelling van zowel de wetgever (in de WAM) als van AVP-verzekeraars. Want, dit is praktisch een brommer met pedalen.
Eigenlijk ook wel te begrijpen, want 45 km/u is toch al een heel behoorlijke snelheid voor een fiets.
En daarom geldt voor de speed-Pedelec:

  • er moet een (geel) bromfietskenteken op;
  • ook is er een wettelijke verzekeringsplicht (net als een auto)
  • de berijder moet een goedgekeurde helm dragen en,
  • hij/zij moet in het bezit zijn van (minimaal) het bromfietsrijbewijs.

Tja….je moet dus hetzelfde hebben als een bromfietser, en toch nog trappen. Goed voor de beweging, moeten we maar denken.

De e-bike, de elobike, de pedelec en de verzekering, je weet nu het zit. Er is best een aardige schadekans met dit soort fietsen, dus houd goed in de gaten, of jet met de juiste verzekering op pad bent.

Wat is een een motorrijtuig wettelijk gezien?

Zoals aangekondigd, hierbij nog even de definitie van het begrip motorrijtuig in de WAM:

Alle rij- of voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven over de grond te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders; als een deel daarvan wordt aangemerkt al hetgeen aan het rij- of voertuig is gekoppeld of na koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt, zolang het nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

Welnu, dan weet je, wat je krijgt als je een Speed Pedelec koopt: een hele mond vol!