Doorlooptijd hypotheekaanvraag sinds corona gemiddeld bijna 4 x zo lang

‘Wijs op reis’ deze zomer: alle versoepelingen op een rij
9 juni 2020
De mooiste wijnreizen door Europa
8 juli 2020

De tijd die hypotheekverstrekkers nodig hebben om hypotheekaanvragen af te handelen neemt snel toe. Sinds het begin van de coronacrisis is de gemiddelde doorlooptijd bijna verviervoudigd. Was die doorlooptijd vóór de corona-uitbraak gemiddeld nog 2 werkdagen, nu ligt dit op maar liefst 7 werkdagen, met uitschieters naar 13 of zelfs 14. Aanvragers worden vaak verrast door de vertraging, die hen veel onrust oplevert Zo hebben zij vaak zorg over het halen van deadlines voor de ontbindende voorwaarden. Het is momenteel belangrijker is dan ooit, dat hypotheekaanvragers op tijd beginnen met het correct en volledig opbouwen van hun dossiers.  

Drukte en aangescherpte controle oorzaak van langere doorlooptijd

De toename van de doorlooptijd van hypotheekaanvragen wordt veroorzaakt door twee belangrijke factoren. “Hypotheekvertrekkers hebben in korte tijd veel meer werk gekregen omdat het aantal hypotheekaanvragen de laatste maanden explosief is gestegen. Daarnaast zijn deze geldverstrekkers door de coronacrisis strenger geworden bij het controleren van de aanvragen. Steeds vaker stellen zij ‘follow-upvragen’. Het gaat uiteindelijk om flinke sommen geld die de consument leent. Daarom is het logisch dat geldverstrekkers aanvragen tot in detail controleren. Hiermee willen ze voorkomen dat de klant zijn financiële verplichtingen niet kan dragen. Het gevolg hiervan is dat meer tijd nodig is voor het beoordelen van zowel de hypotheek-aanvraag als de aanvraag voor een rente-aanbod.” 

Alle documenten op orde

“Aan de toenemende drukte bij de hypotheekverstrekker kun je als aanvrager natuurlijk niets veranderen, maar je hebt wél invloed op het efficiënt verlopen van het proces”, zegt Lankreijer-Kos. “Zo is het essentieel om te zorgen dat de documenten die je aanlevert helemaal op orde zijn. Uiteraard is de adviseur tijdens de hypotheekaanvraag verantwoordelijk voor het volledig maken van het dossier. Maar tegelijk kun je er als aanvrager bovenop zitten als het gaat om correctheid en volledigheid van de informatie die je aanlevert. Denk bijvoorbeeld aan informatie over roodstaan, het hebben van een lease-auto, de credit-card of een studieschuld. Verzamel alles en begin daar zo vroeg mogelijk mee want al deze zaken hebben invloed op je hypotheeklening.”  

Correcte én volledige informatie essentieel voor snelheid van de aanvraag

Hypotheekverstrekkers wijzen verkeerd- of onvolledig ingevulde documenten af of stellen hier extra vragen over. Als dit gebeurt dan moet de aanvrager ze opnieuw indienen, waarmee het aanvraagproces wordt vertraagd. Lankreijer-Kos: “Dat is jammer, juist omdat wij zien dat die vertragingen bij onze aanvragers veel stress opleveren. Mensen maken zich terecht zorgen over of ze hun deadlines wel halen. Je moet er niet aan denken dat je bijvoorbeeld de deadline van je ontbindende factoren mist.”

Corona drukt op processen hypotheekverstrekkers

Sinds verschillende geldverstrekkers de hypotheekrente lieten stijgen, neemt het aantal nieuwe hypotheekaanvragen snel toe. Daarmee ontstaat er meer drukte bij de hypotheekverstrekkers. Lankreijer-Kos: “Hypotheekverstrekkers hebben met verschillende uitdagingen te maken, die het aanvraagproces kunnen vertragen. Je ziet dat ze er rekening mee houden dat een groeiende groep mensen straks de hypotheek niet meer kan opbrengen vanwege de coronacrisis. Hierdoor lopen de geldverstrekkers meer risico en zijn ze strenger bij beoordelen van de aanvraag. Dit is begrijpelijk, maar werkt wel vertragend.”