De noodzaak om goede afspraken te maken

De Decembermaand in Nederland
2 december 2020
Niet verhuizen ondanks flinke overwaarde
2 december 2020

Als scheidingsbemiddelaar loop ik weleens tegen de opmerking aan; “Wij hebben alles al besproken en geregeld. U hoeft het alleen nog maar in het convenant te verwerken.”

Vervolgens loop ik met partijen deze afspraken door en moet ik ze toch wijzen op de (soms fiscale) gevolgen van deze afspraken. En het belang van het zo goed en duidelijk mogelijk vastleggen van afspraken.

De discussie kan er beter nu met mij zijn dan wanneer de scheiding is uitgesproken en er volgens een discussie ontstaat over bijvoorbeeld het aanpassen van de alimentatie, omgangsregel, verdeling van de waarde van een opgebouwde spaarvoorziening die is gekoppeld aan de gezamenlijke woning etc.

Op sommige vlakken kan er ruimte zijn om op een later tijdstip flexibel om te gaan met gemaakte afspraken. Denk hierbij aan het ouderschapsplan. Maar op veel vlakken moeten er gewoon goede en duidelijke afspraken zijn.

Dit zelfde geld voor de nieuwe huwelijken. Het is belangrijk om voor het huwelijk zaken gewoon goed af te spreken om zo op een later tijdstip (waarvan men uitgaat dat dit nooit gebeurt) discussie te voorkomen.

Zoals ik wel eens zeg: “Beter goed geregeld aan de voorkant dan gezeur aan de achterkant”.

Bij vragen of hulp kan er altijd contact opgenomen met ons worden opgenomen.

Steven de Leeuw

de Leeuw Advies & Bemiddeling

M: 06 15852374

E: info@deleeuwadviesenbemiddeling.nl