lening
[Belastingaangifte 2023] deze zorgkosten mag je van je aangifte aftrekken
16 februari 2024
[Belastingaangifte 2023] Zakcentje verdienen met Vinted en Marktplaats: moet u dit aangeven bij de Belastingdienst?
16 februari 2024

Aftrekposten zijn bepaalde uitgaven die je van de Belastingdienst mag aftrekken van je belastbaar inkomen. Hierdoor daalt het bedrag waar de belasting over wordt berekend. Dit kan een leuke besparing opleveren. In tegenstelling tot veel andere gegevens worden veel aftrekposten niet al automatisch door de Belastingdienst ingevuld. Vergeet ze zelf niet op te voeren.

Negen belangrijke aftrekposten toegelicht:

 • Aftrekpost hypotheekrente
  Een van de meeste gebruikte aftrekposten is de hypotheekrenteaftrek. De rente die jij
  betaalt over je hypotheek is voor een periode van maximaal 30 jaar aftrekbaar. De
  afsluitdatum van de hypotheek is hierbij de peildatum. Koop je een nieuwe woning met
  een hogere hypotheek? De rente die je betaalt over het extra bedrag is vanaf dat
  moment opnieuw 30 jaar aftrekbaar.
 • Aftrekpost eigen woning – huis gekocht
  Heb jij afgelopen jaar een huis gekocht? Een deel van de kosten die je hierbij hebt
  gemaakt, kun je als aftrekpost aandragen. Hier vallen bijvoorbeeld de afsluitkosten, de
  kosten voor het opstellen van de hypotheekakte en de kosten van de woningtaxatie
  onder. Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie? Ook de kosten voor
  NHG zijn aftrekbaar. Al deze kosten zijn aftrekbaar in het jaar waarin je de woning koopt.
 • Aftrekpost eigen woning – hypotheek overgesloten
  Door de eerdere stijging van de hypotheekrente hebben relatief weinig huiseigenaren in
  2023 gekozen voor het oversluiten van de hypotheek. Is dit toch het geval, dan kun je diverse kosten opvoeren als aftrekkost. Denk aan de advies-, taxatie- en notariskosten. Ook een eventueel betaalde boeterente is aftrekbaar.
 • Studiekosten alleen bij uitzondering
  Met ingang van 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. Een uitzondering geldt voor de situatie dat jouw prestatiebeurs niet is omgezet in een gift. Je moet in deze specifieke situatie wel aan de nodige voorwaarden voldoen. Raadpleeg voor meer informatie deze pagina op de site van de Belastingdienst.
 • Aftrekpost giften ANBI
  Wie regelmatig een donatie doet aan een goed doel, mag dit aftrekken voor de belastingaangifte. Voorwaarde is wel, dat het goede doel geregistreerd staat als ANBI. De gift is aftrekbaar wanneer deze hoger is dan 1% van je inkomen (met een minimum van € 60) , of wanneer het om een periodieke gift gaat. Een periodieke gift is een donatie gedurende minimaal 5 jaar. Zo’n gift moet wel officieel op papier vastgelegd worden. Geef je een groot deel van je inkomen weg? Er geldt een aftrekbare grens van 10% van je drempelinkomen.
 • Aftrekpost zorgkosten
  Bij deze aftrekpost gaat het om zelf betaalde ziektekosten die niet worden gedekt door je (aanvullende) zorgverzekering en die niet onder het eigen risico van de verzekering vallen. De rekening van je tandarts valt hier bijvoorbeeld onder als je hiervoor geen aanvullende verzekering had. Hetzelfde geldt voor behandelingen door een logopedist, fysiotherapeut, homeopaat of acupuncturist waarvoor je je niet aanvullend hebt verzekerd.
  Ouders opgelet: je mag niet alleen je eigen ziektekosten en de ziektekosten die je fiscaal partner heeft gemaakt opvoeren als aftrekpost. Ook de zorgrekeningen die je betaald hebt voor eventuele kinderen die jonger zijn dan 27 jaar gelden als aftrekpost. Er geldt over 2023 de onderstaande niet-aftrekbare drempel die afhankelijk is van het inkomen:
  – € 0 tot en met € 8.603 > € 149
  – € 8.604 tot en met € 45.695 > 1,65% van het drempelinkomen
  – € 45.696 en meer € 753 + 5,75% van het bedrag boven € 45.695
 • Aftrekpost medische hulpmiddelen
  De lijst van medische hulpmiddelen die gelden als aftrekpost is vrij divers. Van
  steunzolen een gehoorapparaten tot een assistentiehond of zorgrobot. Bekijk goed of het ook geldt voor de medische hulpmiddelen die je zelf nodig hebt gehad. Gemaakte kosten voor bijvoorbeeld krukken, een looprek, een scootmobiel of een rolstoel zijn bijvoorbeeld niet aftrekbaar. Bekijk de pagina van Belastingdienst voor een compleet overzicht. Voor medische hulpmiddelen geldt dezelfde inkomensafhankelijke drempel als voor zorgkosten.
 • Aftrekpost verhuurkosten
  Verhuur jij je huis of appartement wel eens tijdelijk, bijvoorbeeld via Airbnb of Booking? Dan ben je verplicht om 70 procent van je inkomsten aan te geven. Hier staat tegenover dat je gemaakte kosten voor verhuur mag aftrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan advertentiekosten voor het aantrekken van huurders, extra stookkosten, schoonmaakkosten en toiletspullen.
 • Aftrekpost reiskosten
  Reis je naar je werk met het openbaar vervoer en krijg je je reiskosten niet of niet volledig vergoed? Dan heb je mogelijk recht op reisaftrek. Je moet dan wel beschikken over een reis- of openbaarvervoerverklaring. Wie met OV-chipkaart reist kan een uitdraai maken van de gemaakte reizen.

Tip: schuif met aftrekposten
Als fiscaal partners kun je samen aangifte doen. Vallen jullie onder verschillende
belastingtarieven, dan is het interessant om met aftrekposten te schuiven. Aftrekposten leveren immers meer op naar mate je meer belasting betaalt: ken ze daarom toe aan degene die in het hoogste belastingtarief valt.