[Belastingaangifte 2023] zo gebruik je giften en kosten voor alimentatie als aftrekpost – plus: hoe het zit met kinderopvang
16 februari 2024
[Belastingaangifte 2023] benut deze aftrekposten
16 februari 2024
lening

Op 1 maart kan heel volwassen Nederland weer de aangifte inkomstenbelasting doen. Voor de één is dat zo geregeld, voor de ander zal het een flinke klus zijn. De Belastingdienst probeert het voor iedereen zo makkelijk mogelijk te maken door beschikbare gegevens vooraf in te vullen. Voor mensen met weinig ‘extra’s’ zal de belastingaangifte dus slechts een controle van deze gegevens zijn. Maar de Belastingdienst weet niet alles, zoals de zorgkosten die je in 2023 hebt gemaakt.

Bijna iedereen maakt in een jaar zorgkosten, voor bijvoorbeeld medicijnen, medische behandelingen, hulpmiddelen, de geestelijke gezondheidszorg of voorzieningen en reiskosten. Deze kosten lopen ieder jaar flink op voor mensen met een chronische ziekte of handicap. Een deel van deze zorgkosten kunnen ze gelukkig terugkrijgen door deze aan te geven bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. Wel zijn hier enkele voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden voor het aftrekken van zorgkosten

Zorgkosten zijn af te trekken van de aangifte voor de inkomstenbelasting als deze bij elkaar opgeteld boven een drempelbedrag uitkomen. Dit is ieder jaar een nieuw bedrag, dat ook nog eens afhankelijk is van het inkomen of een eventuele fiscaal partner.

Drempelbedrag specifieke zorgkosten 2023

Voor mensen die een deel van het jaar of het heel 2023 geen fiscaal partner hadden, geldt een drempelbedrag van 149 euro bij een inkomen van maximaal 8.603 euro. Bij een hoger inkomen (tot en met 45.695 euro) geldt een drempelbedrag van 1,65 procent van het drempelinkomen. Voor mensen die meer dan 45.696 euro verdienen geldt een drempel van 753 euro plus 5,75 procent van het inkomen.

Wie in 2023 wel een fiscaal partner had en een gezamenlijk inkomen had van maximaal 17.206 euro, geldt een drempelbedrag van 298 euro. Fiscaal partners die samen meer verdienden (tot en met 45.695 euro) hebben te maken met 1,65 procent van het drempelinkomen. Verdiende je samen nog meer? Dan is het drempelbedrag 754 euro plus 5,75 procent van het bedrag boven 45.695 euro.

Dit zijn de zorgkosten die je níet mag aftrekken

Zorgkosten waarvoor al een vergoeding beschikbaar is vanuit de zorgverzekering zijn niet aftrekbaar. Kosten die vallen onder het verplicht of vrijwillig eigen risico kunnen dus niet worden ingevuld in de aangifte inkomstenbelasting 2023. Dit geldt ook voor de eigen bijdrage van medicijnen of de eigen bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Je mag ook de zorgpremie die je betaalt voor je zorgverzekering niet opgeven bij de Belastingdienst.

Alleen zorgkosten waarvoor je in 2023 daadwerkelijk kosten voor hebt gemaakt zijn aftrekbaar. Met eventuele tegemoetkomingen via het CAK bij handicap of chronische ziekte, houdt de Belastingdienst al rekening. Dit geldt ook bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering via het UWV of voor de tegemoetkoming specifieke zorgkosten van de Belastingdienst.

Dit zijn de zorgkosten die je wél mag aftrekken

Mits deze zorgkosten niet onder je eigen risico vallen, mag je deze opgeven in de aangifte over 2023:

 • Verpleging in een ziekenhuis of instelling
 • Huisarts, tandarts, fysiotherapeut of specialist
 • Behandeling door een paramedicus met doorverwijzing van een arts (zonder doorverwijzing gelden voorwaarden)
 • Ivf-behandeling tot 43 jaar (onder voorwaarden)
 • Voorgeschreven medicijnen, behalve de wettelijke eigen bijdrage
 • Steunzolen
 • Gehoorapparaat (onder voorwaarden)
 • Aanpassing aan auto, fiets, computer en dergelijke (onder voorwaarden)
 • Vervoerkosten naar arts of ziekenhuis (onder voorwaarden)
 • Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap (onder voorwaarden)
 • Reiskosten voor ziekenbezoek (onder voorwaarden)
 • Dieet op voorschrift van arts of diëtist (vast bedrag)
 • Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit (onder voorwaarden)
 • Extra kleding en beddengoed (vast bedrag)

Op de website van de Belastingdienst vind je een overzicht en de voorwaarden die gelden voor het aftrekken van specifieke zorgkosten over 2023.