Barst in je scherm niet meer automatisch verzekerd

Autodiefstal gebeurt niet meer zomaar. Koplampen lopen meer risico
26 juni 2017
Onbezorgd op vakantie: wat dekt jouw reisverzekering?
26 juni 2017

Barst in je scherm niet meer automatisch verzekerd

Het heeft een paar jaar geduurd, maar allrisk inboedelverzekeringen hebben zich gewapend tegen de smartphone. Oude polisvoorwaarden waren daar nog niet op berekend. Inmiddels wel, blijkt uit een inventarisatie onder 23 allrisk inboedelverzekeringen: uitsluitingen en eigen risico’s zijn schering en inslag.

De allrisk inboedelverzekering is een relatief nieuw fenomeen. In de polisvoorwaarden staat niet zoals vroeger vermeld welke gebeurtenissen gedekt zijn, maar juist alleen wat er níet verzekerd is. Alle voorvallen zijn dus gedekt, tenzij het uitgesloten wordt in de voorwaarden.

Beperkingen smartphone

Tot enkele jaren geleden stonden er geen restricties over smartphones in. Nu is dat anders. 53 procent van de verzekeraars heeft bijzondere voorwaarden opgenomen voor smartphones. Dat kan een maximumvergoeding zijn, maar ook een eigen risico dat je alleen betaalt bij schade aan je telefoon of tablet.

3 x geen dekking voor mobiele elektronica

Drie verzekeraars hebben helemaal geen dekking voor smartphones en tablets. InShared, ING en Ditzo. Bij InShared kun je nog wel een aparte verzekering bij je inboedelpolis afsluiten voor je smartphone, maar die is vaak duurder dan al je andere dekkingen en heeft nog steeds een eigen risico van 50 euro.

ING en Ditzo vergoeden alleen smartphones bij een ‘klassieke oorzaak’ als brand, storm en diefstal. Val- en stootschades zijn dus uitgesloten op de allrisk inboedelverzekering. Ditzo omschrijft dat als volgt in de polisvoorwaarden: ‘Wij vergoeden het herstel of vervanging van je mobiele elektronica. Je mobiele elektronica is alleen in het woonhuis verzekerd. De dekking is als Inboedel Basis. Dat geldt ook als op je polisblad staat dat Allrisk is meeverzekerd.’

Het staat er niet letterlijk, maar wat de internetverzekeraar bedoelt, is dat je kunt fluiten naar je vergoeding als je telefoon op de tegelvloer kapotvalt.

Eigen risico te hoog voor reparatiekosten

Andere inboedelverzekeraars noemen de smartphone niet specifiek in hun voorwaarden, maar hebben wel een verplicht eigen risico van 100 tot 150 euro opgenomen. Dat eigen risico geldt vaak alleen voor schades door je eigen schuld, op het ‘allrisk-deel’ van de verzekering. Heb je schade aan je scherm dan is er dus wel dekking, maar het eigen risico is te hoog om een vergoeding te krijgen.

Univé en Klaverblad hebben geen beperking

Van de 23 onderzochte partijen hebben alleen Univé en Klaverblad geen bijzondere voorwaarden opgenomen voor smartphones en tablets. Een verplicht eigen risico voor schades op de allrisk-dekking is er evenmin.

Niet alleen de barsten in de schermpjes van de iPhones en de Galaxy’s zijn voor verzekeraars aanleiding geweest de voorwaarden te versoberen. Rond de lancering van een nieuw model zien verzekeraars al jaren een flinke toename van het aantal schadegevallen met smartphones. Ondanks de scherpe controle op fraude is het ondoenlijk om alle gemelde claims te controleren.