Welke storm- en waterschade krijg ik vergoed?

minder inbraken
Daling autodiefstal neemt af
4 februari 2020
Optimaal profiteren van de lage hypotheekrente
4 februari 2020

Een beetje noodweer kan in een paar uur tijd bij je thuis voor duizenden euro’s storm- en waterschade aanrichten. Wie betaalt de rekening?

Meestal dekken twee verzekeringen storm- en waterschade: de inboedel- en de opstalverzekering. Opstal dekt alle spullen die ‘aard- en nagelvast zitten’ aan de woning. Onder je opstalverzekering vallen bijvoorbeeld de leidingen, het sanitair en de centrale verwarming. De inboedelpolis dekt schade aan losse spullen in huis.

Vervolgschade

Er is wel een belangrijke voorwaarde bij de dekkingen: verzekeraars vergoeden alleen de vervolgschade. Wanneer je af wilt van gelekt water uit vloeren en muren, kun je bijvoorbeeld de kosten van heteluchtdrogers vaak verhalen op de opstalverzekering. Het repareren van ‘de bron’, zoals een lekkende dakgoot, is echter voor eigen rekening. Waterschade door een lekkende waterleiding is gedekt, maar ook hier zijn de reparatiekosten van de leiding zelf voor eigen rekening. En als een lekkende espressomachine het laminaat bederft, zal de opstalverzekering niet altijd meebetalen. Bijvoorbeeld omdat je het apparaat beter had moeten ontkalken.

Soms dekt de inboedelpolis dezelfde schades als de opstalverzekering. Het kan lonen te onderzoeken welke vergoeding het hoogst is.

Eigen verantwoordelijkheid

Een lekkage kan diverse oorzaken hebben. In principe dekt de inboedelpolis waterschade, maar er zijn uitzonderingen. Uitgangspunt is dat een schade onvoorzien moet zijn en dus niet het gevolg is van nalatigheid. Enkele voorbeelden. Als regenwater de woning binnendringt, dekt de inboedelverzekering de schade. Maar alleen als je dit niet kon voorkomen. Laat je tijdens een onweersbui het zolderraam openstaan, dan keert de verzekering niet uit.

In de badkamer verliezen de tegelvoegen na een aantal jaren vaak hun waterdichtheid. Dringt er douchewater door naar de benedenverdieping, dan is de rekening voor jou. Je had de voegen tijdig moeten behandelen. De meeste waterschades ontstaan door lekkende leidingen. Ook hier geldt dat de schade onverwacht moet zijn. Een bevroren radiator die springt, had je wellicht kunnen voorkomen door de verwarming in die kamer aan te zetten. Als huiseigenaar ben jij verantwoordelijk voor het onderhoud. Ben je huurder, dan moet je gebreken tijdig doorgeven aan de verhuurder. Laat je dat na, dan betaalt je polis niets uit.

Let op de kleine lettertjes

Loopt de sloot achter het huis over door een hoosbui, dan is dit een onvoorziene oorzaak en krijg je de schade vergoed. Soms moet je hiervoor wel een uitgebreide dekking hebben afgesloten. Schade door overstroming van rivieren of na een dijkbreuk is altijd uitgesloten bij een inboedelverzekering. Je kunt dan hooguit een schadevergoeding vragen bij de overheid, op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS).

Sluit je een nieuwe inboedelpolis af, dan loont het de moeite de kleine lettertjes te bestuderen. De uitsluitingsgevallen verschillen nogal eens tussen de verschillende aanbieders.

Minimaal windkracht 7

Het KNMI spreekt van een storm bij windkracht 9. Verzekeraars noemen windkracht 7 al storm. Dat is gunstig voor de verzekerde, want windkracht 7 is al voldoende om een huis te beschadigen.

Stormschade valt vaak onder je opstalverzekering, maar als er huisraad beschadigd is, kun je ook een beroep doen op de inboedelpolis. Stormschade kan bestaan uit omgewaaide bomen tegen het huis, rondvliegende dakpannen of waterschade door een lekkend dak of raam.

Meld stormschade zo snel mogelijk bij de verzekeraar of tussenpersoon. Zij staan je, als dat nodig is, toe direct noodmaatregelen te nemen. Later komt een inspecteur langs om de schade te beoordelen. Ruim daarom de stormschade niet direct op, want dan kan de inspecteur de omvang niet meer goed vaststellen. Ga om die reden ook niet direct aan de slag om schades te herstellen.

Eigen risico

Bij stormschade heb je vaak een hoger eigen risico dan bij waterschade, zo’n €200 tot €500. Het eigen risico wordt soms berekend als 0,2 procent van de herbouwwaarde van de woning. Voor een paar verloren dakpannen draai je dus meestal zelf op, tenzij ze bij het vallen andere schade hebben aangericht.

Voorkom waterschade

Met een paar simpele ingrepen kun je schade door water voorkomen:

◼ Sluit de hoofdkraan af tijdens je vakantie.

◼ Plaats een lekbak onder de wasmachine.

◼ Breng een waterslot aan op de kraan van de wasmachine.

◼ Vervang tijdig de kitranden in badkamer en keuken (richtlijn is iedere vijf jaar).

◼ Maak de voegen tussen badkamertegels waterdicht.

◼ Sluit dakramen als je van huis gaat.

◼ Reinig regelmatig dakgoten vol herfstbladeren.

◼ Sluit de buitenkraan af in de winter en tap de leiding af.

◼ Controleer de cv-ketel op lekkage en kijk of de condensafvoer niet door kalk verstopt is.

◼ Zet tijdens de wintervakantie de cv-thermostaat op vorstbeveiliging (minimaal 8 graden Celsius) en draai overal in huis de radiatoren open.

Wat te doen bij storm/waterschade

STAP 1: Pak de oorzaak aan

◼ Bij een gesprongen waterleiding is dichtdraaien van de hoofdkraan vaak de beste maatregel. Heb je een lekkende centrale verwarming, laat dan de radiatoren leeglopen in een emmer. Dat aftappen doe je het handigst bij een radiator op de benedenverdieping. Soms zit er een aftappunt in de kruipruimte.

Belangrijk: onderneem in dit stadium nog geen reparaties, want dan kan de verzekeringsinspecteur niet meer nagaan hoe de schade is ontstaan.

STAP 2: De schade melden bij de verzekeraar

◼ Vervolgens meld je de schade zo snel mogelijk bij je verzekeraar of de tussenpersoon waar je de polis hebt afgesloten. Je moet hiervoor een standaard schadeformulier invullen en opsturen. Meestal kun je dit per telefoon aanvragen, soms moet je het formulier downloaden van de website van de verzekeraar. Maak een paar duidelijke foto’s van de aangerichte schade. Dit helpt de schade-inspecteur bij een eerste beoordeling van de ernst van de schade. Je verzekeraar beoordeelt in eerste instantie op afstand de ernst van de schade aan de hand van het schadeformulier.

STAP 3: De verzekeraar beoordeelt de schade

◼ Soms stuurt de verzekering eerst een lekdetectiebureau naar je huis om de oorzaak van de schade vast te stellen. De kosten vallen onder je polis. Neem je zelf zo’n bureau in de arm, dan is de rekening voor jou. Een lekdetectiebureau spoort de oorzaak van een lekkage op én helpt de verzekeraar vast te stellen of er mogelijk sprake is geweest van nalatigheid of achterstallig onderhoud.

Wanneer is vastgesteld wat de oorzaak van een waterschade is, komt een schade-inspecteur van de verzekering langs om te beoordelen hoe groot de schade is en of je recht hebt op een vergoeding. Ook maakt hij een schatting van het te vergoeden bedrag.

STAP 4: Ernstige schades vereisen een expert-oordeel

◼ Bij ernstige schades, doorgaans boven de €12.000, neemt de inspecteur een schade-expert in de arm. Deze deskundige is meestal in dienst van een schadebureau dat werkt voor de verzekeraar. Hij bekijkt de schade dus door de ogen van de verzekeraar. Bij dergelijke grote schades heb je als verzekerde vaak het recht op een eigen schade-expert, die voor jouw belangen opkomt. In de meeste schadepolissen is het recht op een contra-expert opgenomen. De beide experts controleren nogmaals de precieze oorzaak en de omvang van de schade.

STAP 5: Schadetoekenning en schadeherstel

◼ Pas als beide experts het eens zijn, volgt de schadetoekenning van de verzekeraar. Daarna kun je samen met een loodgieter of aannemer een reparatieplan opstellen dat binnen dit budget valt. Veel verzekeraars betalen pas uit nadat zij een kopie hebben gekregen van de facturen van de loodgieter of de aannemer. Zo willen zij voorkomen dat je de schadevergoeding gebruikt voor iets anders dan reparatie.

Robert van Ewijk, VvE- en vastgoedrecht-advocaat bij AMS Advocaten en oprichter van het online VvE-platform Nederlandvve.nl:

“In een koopappartement moet de Vereniging van Eigenaren (VvE) verplicht een opstalverzekering hebben. Die dekt de schade aan de gemeenschappelijke zaken, zoals de vloeren, plafonds, de keuken en de badkamer. Die schade moet je melden bij het bestuur van de VvE; die zal dan een schademelding bij de verzekeraar doen.

Schade aan meubels of een losse laminaatvloer valt niet onder de opstalverzekering van de VvE, maar onder de eigen inboedelverzekering. Heb je geen inboedelverzekering? Dan kan die schade vaak ook bij de VvE geclaimd worden. In de wet staat namelijk dat als er schade ontstaat door een gebrek aan een opstal (zoals een lekkend dak), de bezitter van die opstal daarvoor aansprakelijk is. De gezamenlijke eigenaren gelden als bezitter. De VvE heeft verplicht een WA-verzekering om die schade te dekken.

Als je zelf schade veroorzaakt, bijvoorbeeld als het bad overstroomt en voor lekkage zorgt bij de onderburen, valt de schade aan vloeren, muren en plafonds onder de opstalverzekering van de VvE. Het VvE-bestuur moet er namelijk voor zorgen dat er in de polis staat dat als een appartementseigenaar schade veroorzaakt, de verzekeraar die alsnog vergoedt. Schade aan meubels valt onder de inboedelverzekering van de onderburen. Zijn zij niet verzekerd, dan kunnen ze proberen om de veroorzaker aan te spreken. Die kan op zijn beurt een claim bij de eigen WA-verzekering indienen.”