Schade verhalen op het waarborgfonds

Wat is er leuker om een vakantieland aan te raden waar jezelf bent geweest: Belize?
28 juni 2018
Ben je verzekerd voor wat je drone aanricht tijdens de vakantie?
28 juni 2018

Bij een schade waarbij de dader onbekend is, is er in sommige gevallen de mogelijkheid om de schade te verhalen op het Waarborgfonds. Het Waarborgfonds zal niet alle schade vergoeden maar er zijn veel mogelijkheden tot schadeverhaal. 112schade.nl kan je ook in deze schade bijstaan.

Welke schade kan worden verhaald op het Waarborgfonds?

Alleen die schades kunnen worden geclaimd op het Waarborgfonds wanneer de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig. Een motorvoertuig kan ook een gekoppelde aanhanger zijn. Daarnaast komt eveneens voor vergoeding in aanmerking de schade die is veroorzaakt door een (afgevallen) onderdeel van een motorvoertuig.

Welke schade kan niet worden verhaald op het Waarborgfonds?

Schade veroorzaakt door een fiets of door vandalisme ((bekrassen, banden leksteken, aftrappen van een spiegel) is niet gedekt. Daarnaast komt tevens schade door brandstichting of vuurwerk, storm en natuurgeweld en schade veroorzaakt door diefstal en of inbraak van/aan het eigen voertuig niet voor vergoeding in aanmerking.

Voorwaarden
Voor een vergoeding moet aan één van de volgende 5 basisvoorwaarden zijn voldaan:
o    De dader is doorgereden en cliënt kan zijn identiteit niet achterhalen.
o    Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt is onverzekerd.
o    Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt, was gestolen en de bestuurder wist dat.
o    Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt, was wel verzekerd maar de verzekeraar is failliet.
o    De veroorzaker is niet verzekerd omdat hij daar principiële bezwaren tegen heeft én rechtstreeks is het niet gelukt om de schade met hem regelen.

Welke schade dekt het Waarborgfonds?

Alle materiële schade aan de fiets, auto, tuinhek of woninggevel, maar ook letselschade is te verhalen op het Waarborgfonds, mits de schade aantoonbaar is veroorzaakt door een motorvoertuig. Het Waarborgfonds hanteert een eigen risico van € 250,00 per schadegeval indien die schade is veroorzaakt door een onbekend gebleven motorvoertuig.