Moet een ouderschapsplan worden herzien?

Vakantiestress
30 april 2018
Ruitschade nog steeds meest geclaimd op autoverzekering
30 april 2018

Sad girl with her fighting parents

Dit is een vraag die regelmatig wordt gesteld. En het antwoord is, ja!

Er zijn heel veel levensmomenten die ervoor zorgen dat een ouderschapsplan opnieuw onder de loep “moet” worden genomen. En ik zeg altijd; je kunt beter om de zoveel tijd een discussie hebben dan constant.

Het belangrijkste is dat er te allen tijde wordt gedacht aan de kinderen. En dat zij, naar mate ze ouder worden, meer betrokken raken bij het ouderschapsplan. Het draait tenslotte om hun zorg!

Wat zijn dan die levensmomenten?

Hierbij kan gedacht worden aan de volgende momenten:

*             Verhuizing van één van de ouders
*             Nieuwe partner van één van de ouders
*             Puberteit van de kinderen
*             Wanneer één of alle kinderen aangeven bij de andere ouder willen wonen
*             Wanneer blijkt dat één of alle kinderen kampt met problemen. Bijvoorbeeld op school.
*             Als ouders constateren dat het huidige ouderschapsplan niet meer werkt.

Het moeilijkste is vaak dat de eigen belangen gecombineerd moeten worden met die van de kinderen. Maar het feit blijft dat de ouders de keuze hebben gemaakt om los van elkaar te leven.

Conclusie: Blijf met elkaar in gesprek als het om de belangen van de kinderen gaat!

Het herzien van het ouderschapsplan kan in onderling overleg of samen met een bemiddelaar/mediator/advocaat.

Steven de Leeuw Scheidingsbemiddelaar
M: 06 15852373
info@deleeuwadviesenbemiddeling.nl
www.deleeuwadviesenbemiddeling.nl