huisrente
Verwachting huizenprijs en hypotheekrente in 2015 – 2016
22 juli 2015
Hoe voorkom je schade door blikseminslag?
24 juli 2015
paspoort

Hoe voorkom je fraude met een kopie identiteitsbewijs?

Laat je niet zomaar kopiëren

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van je paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als je een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. Je kunt dit misbruik tegengaan.

Identiteitsfraude betekent dat iemand anders dan jijzelf gebruik maakt van je identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van je identiteitsbewijs. Hiermee kan iemand op jou naam bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat je rekeningen ontvangt voor zaken die je niet heeft aangeschaft. Als je die niet betaalt krijgt JIJ met de deurwaarder te maken en niet de fraudeur.

Wie mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken?

Een klein aantal organisaties mag een kopie van je identiteitsbewijs maken, zoals je werkgever en je bank. In de praktijk vragen ook veel andere organisaties om een kopie. Je bent echter niet wettelijk verplicht om die aan hen te geven. Als je lid wordt van een sportschool of een telefoonabonnement afsluit, hoeft je bijvoorbeeld geen kopie af te geven. Op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens vindt je meer informatie over wie een kopie van je identiteitsbewijs mag maken.

Hoe voorkomt u fraude met een kopie?

Geef nooit zomaar je identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Geeft je een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.

Schrijf op de kopie
  • Dat het een kopie is
  • Aan welk bedrijf u de kopie geeft
  • De datum waarop u de kopie afgeeft
  • Streep uw burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan
Organisaties en bedrijven mogen het burgerservicenummer alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bank of zorgverleners, zoals je huisarts, apotheek en zorgverzekering.

Vermoedt je dat je slachtoffer bent van identiteitsfraude?

Neem dan contact op met het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI)