Inboedelverzekering: Krijg ik de nieuwwaarde vergoed?
12 oktober 2022
autolening
Private lease kan kind van de rekening worden bij stijgende vaste lasten
12 oktober 2022

Heb jij zonnepanelen op je dak en kiest jouw energieleverancier ervoor om maandelijks te salderen? Dat is vaak nadelig, maar er is goed nieuws: energieleveranciers worden wettelijk verplicht om op jaarbasis te salderen. Uit antwoorden op Kamervragen van het CDA blijkt dat energieminister Rob Jetten (D66) een wetswijziging voorbereidt die energieleveranciers daartoe verplicht. Eigenaren van zonnepanelen gaan er zo financieel op vooruit.

Het proces wordt in gang gezet omdat Jetten aangeeft dat zowel hijzelf als de Autoriteit Consument en Markt signalen hebben ontvangen over negatieve financiële effecten van maandelijkse saldering.

Jetten: “De intentie van de salderingsregeling is dat de hoeveelheden op jaarbasis gesaldeerd moeten worden, zodat het overschot aan opwekking in de zomer kan worden gesaldeerd tegen het overschot aan afname in de winter”.

Jaarlijks salderen: wél verplicht, maar niet altijd nageleefd

Jaarlijks salderen is overigens al verplicht volgens de Energiewet, maar via een zogenaamde ‘nota van wijziging’ wordt dat wettelijk beter geregeld: Jetten zal “expliciteren dat saldering op jaarbasis dient plaats te vinden”. En dat maakt de mogelijkheden om de wet anders te interpreteren een stuk kleiner.

Over de maandelijkse saldering en de negatieve financiële gevolgen is bovendien al enige tijd het één en ander te doen. En dat heeft alles te maken met de sterk stijgende energieprijzen.

De consumentenvereniging Vereniging Eigen Huis stelde al in juni tegenover Nu.nl dat energieleveranciers ten onrechte werken met tarieven die maandelijks – of vaker – worden aangepast. En ook voor salderen geldt dat dit in sommige gevallen maandelijks gebeurt.

Wat is het probleem met maandelijks salderen?

De schommelingen op de energiemarkt leiden tot de nodige onrust en onvoorspelbaarheid. Door de sterk stijgende energieprijzen zijn veel meer leveranciers voor de gas- en elektriciteitstarieven overgestapt op een variabel, maandelijks tarief. En dat heeft gevolgen voor het salderen, want ook dat gebeurt in bepaalde gevallen maandelijks.

Salderen betekent in de praktijk het volgende. De stroom die jij opwekt met je zonnepanelen, kun je uiteindelijk wegstrepen tegen de daadwerkelijk gebruikte hoeveelheid stroom. Wek je meer op dan je zelf verbruikt, dan krijg je geld terug, en omgekeerd.

Omdat de energieleverancier relatief lage tarieven betaalt voor de opgewekte stroom – het zogenaamde producententarief – wordt dit door de overheid aangevuld tot het consumententarief. Dat is het tarief dat consumenten daadwerkelijk betalen voor het afnemen van stroom. Uitgangspunt is om duurzame opwekking van elektriciteit te stimuleren en het financieel aantrekkelijk te maken om te investeren in zonnepanelen.

Maar wanneer energieleveranciers maandelijks salderen in plaats van jaarlijks, is dat financieel vaak nadelig voor consumenten. Dat zit als volgt. Verreweg de meeste huishoudens verbruiken in de winter meer stroom dan in de zomer, terwijl in de zomer juist meer stroom wordt opgewekt dan in de winter.

En als de ’s zomers opgewekte en teruggeleverde stroom niet wordt gesaldeerd ten opzichte van het hogere stroomverbruik in de winter, kunnen mensen in de winter niet profiteren van de in de zomermaanden opgewekte stroom, met als gevolg dat veel mensen hogere energierekeningen krijgen.