Zo bescherm je je auto tegen vorst: 10 tips
29 december 2021
Reisverzekering moet doorlopen tot einde ziekte
29 december 2021
geld

Los dure leningen af

Als je schulden hebt, zoals een consumptief krediet bij Wehkamp of de Bijenkorf, levert het altijd geld op als je die zo snel mogelijk aflost. De rente bedraagt vaak namelijk de maximaal door de overheid toegestane 10 procent (was 14 procent maar is door de corona­crisis tijdelijk tot 1 juli 2022 verlaagd). ­Bovendien is er een (klein) belastingvoordeel. Geld dat je gebruikt om af te lossen, telt op 1 ­januari 2022 niet mee voor de vermogens­belasting (box 3). Weliswaar verlagen schulden je belastbare vermogen, maar daarvoor geldt een drempel van €3100 (of €6200 voor ­fiscaal partners). Heb je meer dan de voor 2022 verwachte vrijstelling van €50.650? Dan kun je door af te lossen vóór 1 januari al snel een paar tientjes aan belasting besparen.

Verzamelinkomen

Sommige aftrekposten, zoals zorgkosten en giften aan goede doelen, kennen een drempel. Alleen boven die drempel zijn de uitgaven aftrekbaar. De drempel wordt bepaald door het zogenaamde verzamelinkomen. Dat is vaak, maar lang niet altijd, het brutosalaris, pensioen en ander inkomen van jou en je eventuele fiscaal partner. Maar als je spaargeld, een tweede huis of ander vermogen hebt, wordt ook het fictieve inkomen hieruit bij het verzamelinkomen opgeteld. 

Kijk kritisch naar je hypotheek

Extra aflossen op je hypotheek levert vaak minder op dan aflossen op een gewone lening of ‘consumptief krediet’. Dat komt vooral doordat de rente veel lager is. Dat wordt nog versterkt doordat de hypotheekrente vaak aftrekbaar is. Dat betekent dat de zogenaamde terugverdientijd erg lang is. Bij een rente van 2,0 procent is de terugverdientijd vijftig jaar: elke euro die je aflost, verlaagt de ­hypotheeklasten met €0,02 per jaar, dus de aflossom heb je pas na vijftig jaar terugverdiend. Natuurlijk heb je dan na een aflossing minder schulden en dus meer overwaarde op je huis. Maar als je niet van plan bent te gaan verhuizen, heb je daar niet veel aan.

Nu hoeft een lange terugverdientijd niet erg te zijn als je toch geld overhebt en meer dan genoeg inkomen hebt. Bedenk dat je een afgeloste hypotheek vaak moeilijk kunt terugdraaien als je later geld nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je inkomen na je pensionering lager wordt, omdat je graag wilt schenken aan je (klein)kinderen of ­omdat je geld nodig hebt voor extra hulp of zorg in huis.

Als je een annuïteiten- of een lineaire­ hypotheek hebt van ­minder dan de helft van de marktwaarde van je huis en je betaalt een lage rente, dan kun je over­wegen om te stoppen met aflossen. Uiteraard in overleg met de bank. Hierdoor gaan de maandlasten flink omlaag, zodat je geld overhoudt voor andere zaken.

Houd rekening met de toeslagen

Om huurtoeslag te krijgen, mocht je vermogen op 1 januari 2021 niet hoger zijn dan €31.340 voor alleenstaanden en het dubbele voor ­stellen. De verwachting is dat deze grens voor 2022 iets hoger komt te liggen. Dus als je vermogen eind december net iets hoger ligt dan deze grens, probeer dan een grote aankoop of andere uitgave naar voren te halen. Voor de zorgtoeslag ligt de vermogensgrens dit jaar (2021) op ruim €118.000; hiervoor geldt verder natuurlijk hetzelfde als je vermogen iets boven deze grens ligt.

Voor de huur- en zorgtoeslag gelden ook inkomenseisen. Sommige aftrekposten, zoals giften aan goede doelen en zorgkosten, verlagen je inkomen dat meetelt voor de ­toeslagen – het zogenaamde toetsings- of verzamel­inkomen. Door nog voor het eind van het jaar een aftrekbare gift (zie ‘Schenk periodiek’) te doen, kun je je inkomen misschien verlagen zodat je recht hebt op hogere toeslagen.

Als je extra op je hypotheek wil aflossen, doe dit dan voor 1 januari 2022. Je betaalt dan mogelijk minder vermogens­belasting. 

Schenk!

In 2021 mag je €1000 extra belastingvrij schenken. Dat betekent dat je aan kinderen €6604 mag schenken en €3244 aan alle anderen. Deze vrijstelling geldt voor het hele jaar en mag je benutten tot 31 december. Vanaf 1 januari 2022 ‘staat de teller weer op nul’ en mag je gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling­ voor dat jaar. Blijft een schenking onder de jaarlijkse vrijstelling, dan hoef je daar verder niets voor te doen; er is geen aangifte of een ander formulier nodig. Wil je meer schenken? Daar zijn onder voorwaarden wel mogelijkheden voor, maar die zijn in de regel eenmalig en daar moet je dan wel aangifte voor doen.

Alle genoemde bedragen zijn de bedragen zoals die bekend zijn gemaakt na Prinsjesdag 2021. Sommige bedragen worden pas eind december definitief vastgesteld.

Geef extra geld uit

Als je meer dan €50.000 aan spaargeld en ander vermogen hebt – of het dubbele voor fiscaal partners – kun je belasting besparen door een geplande grote uitgave naar voren te halen. Denk aan een auto, nieuwe meubels of een verbouwing. De jaarlijkse peildatum van vermogen is namelijk 1 januari en de vrijstelling bedraagt volgend jaar €50.650 voor alleenstaanden en voor stellen het dubbele. Als je een (bank)spaarhypotheek hebt, kun je overwegen om voor het eind van het jaar premie bij te storten. De rente die je ontvangt, is doorgaans gelijk aan de rente die je betaalt. Overleg dit altijd met de hypotheekverstrekker of een adviseur, omdat dit niet altijd voordelig is. ▪

Schenk periodiek

Veel donateurs laten belasting­voordeel liggen. Zij ­geven al jaren aan dezelfde goede doelen, maar kunnen die giften niet aftrekken. Dat komt doordat giften ­alleen aftrekbaar zijn als ze uitkomen ­boven de 1 procent van je verzamelinkomen (zie ­kader ‘Verzamelinkomen’). Maar voor periodieke giften geldt geen drempel: die zijn vanaf de eerste euro aftrekbaar.

Periodieke giften zijn giften die je voor minimaal vijf jaar schriftelijk hebt vastgelegd. Op de website van de Belastingdienst staat een formulier dat je hiervoor kunt gebruiken.

Heb je vaker dan drie jaar achtereen aan hetzelfde goede doel gedoneerd? Maak de schenking dan ‘periodiek’.

Los dure leningen af

Als je schulden hebt, zoals een consumptief krediet bij Wehkamp of de Bijenkorf, levert het altijd geld op als je die zo snel mogelijk aflost. De rente bedraagt vaak namelijk de maximaal door de overheid toegestane 10 procent (was 14 procent maar is tijdelijk verlaagd door de coronacrisis; geldt in ieder geval tot 1 juli 2022). Bovendien is er een (klein) belastingvoordeel. Geld dat je gebruikt om af te lossen, telt op 1 januari 2022 niet mee voor de vermogensbelasting (box 3). Weliswaar verlagen schulden je belastbare vermogen, maar daarvoor geldt een drempel van €3100 (of €6200 voor fiscaal partners). Heb je meer dan de voor 2022 verwachte vrijstelling van €50.650? Dan kun je door af te lossen vóór 1 januari al snel een paar tientjes aan belasting besparen.

Kijk kritisch naar je hypotheek

Extra aflossen op je hypotheek levert vaak minder op dan aflossen op een gewone lening of ‘consumptief krediet’. Dat komt vooral doordat de rente veel lager is. Dat wordt nog versterkt doordat de hypotheekrente vaak aftrekbaar is. Dat betekent dat de zogenaamde terugverdientijd erg lang is. Bij een rente van 2,0 procent is de terugverdientijd vijftig jaar: elke euro die je aflost, verlaagt de hypotheeklasten met €0,02 per jaar, dus de aflossom heb je pas na vijftig jaar terugverdiend. Natuurlijk heb je dan na een aflossing minder schulden en dus meer overwaarde op je huis. Maar als je niet van plan bent te gaan verhuizen, heb je daar niet veel aan.

Nu hoeft een lange terugverdientijd niet erg te zijn als je toch geld overhebt en meer dan genoeg inkomen hebt. Bedenk dat je een afgeloste hypotheek vaak moeilijk kan terugdraaien als je later geld nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je inkomen na je pensionering lager wordt, omdat je graag wilt schenken aan je (klein)kinderen of omdat je geld nodig hebt voor extra hulp of zorg in huis.

Als je een annuïteiten- of een lineaire hypotheek hebt van minder dan de helft van de marktwaarde van je huis en je betaalt een lage rente, dan kun je overwegen om te stoppen met aflossen. Uiteraard in overleg met de bank. Hierdoor gaan de maandlasten flink omlaag, zodat je geld overhoudt voor andere zaken.

Tip Heb je een creditcardschuld of consumptief krediet uitstaan? Je betaalt daarover meestal een hoge rente; los daar dus eerst op af.  

Tip Als je wel extra op je hypotheek wilt aflossen, doe dit dan voor 1 januari 2022. Je betaalt dan mogelijk minder vermogensbelasting. 

Houd rekening met de toeslagen

Je kunt geld verdienen door slim in te spelen op de regels voor de huur- en/of zorgtoeslag. Om huurtoeslag te krijgen, mocht je vermogen op 1 januari 2021 niet hoger zijn dan €31.340 voor alleenstaanden en het dubbele voor stellen. De verwachting is dat deze grens voor 2022 iets hoger komt te liggen. Dus als je vermogen eind december net iets hoger ligt dan deze grens, probeer dan een grote aankoop of andere uitgave naar voren te halen. Ook belangrijk: voorheen was dit een harde grens die telde voor het hele volgende jaar. Als je maar één euro meer had, raakte je voor heel 2022 het recht op huurtoeslag kwijt. Er liggen plannen om ook deze strenge regel te versoepelen. Zie voor meer informatie ook www.toeslagen.nl of bel met de Belastingtelefoon: 0800-0543. 

Voor de zorgtoeslag ligt de vermogensgrens dit jaar (2021) op ruim €118.000; hiervoor geldt verder natuurlijk hetzelfde als je vermogen iets boven deze grens ligt.

Voor de huur- en zorgtoeslag gelden ook inkomenseisen. Sommige aftrekposten, zoals giften aan goede doelen en zorgkosten, verlagen je inkomen dat meetelt voor de toeslagen – het zogenaamde toetsings- of verzamelinkomen. Door nog voor het eind van het jaar een aftrekbare gift (zie ‘Schenk periodiek’) te doen, kun je je inkomen misschien verlagen zodat je recht hebt op hogere toeslagen.

Let erop dat je een verandering van je inkomen of vermogen zo snel mogelijk doorgeeft aan de Belastingdienst. Doe je dat niet, dan kun je een naheffing plus belastingrente krijgen. Omgekeerd leidt een verlaging van je inkomen of vermogen misschien tot hogere toeslagen. Geef ook die zo snel mogelijk door.

Tip Op de website van de Belastingdienst kun je met een rekentool berekenen op welke toeslagen je recht hebt.

Tip Controleer regelmatig of je toeslagen nog kloppen en pas de gegevens aan als dat nodig is. 

Schenk periodiek

Veel donateurs laten belastingvoordeel liggen. Zij geven al jaren aan dezelfde goede doelen, maar kunnen die giften niet aftrekken. Dat komt doordat giften alleen aftrekbaar zijn als ze uitkomen boven de 1 procent van je verzamelinkomen (zie kader ‘Verzamelinkomen’). Maar voor periodieke giften geldt geen drempel: die zijn vanaf de eerste euro aftrekbaar. Periodieke giften zijn giften die je voor minimaal vijf jaar schriftelijk hebt vastgelegd. Op de website van de Belastingdienst staat een formulier dat je hiervoor kunt gebruiken. Download het formulier, vul het in en stuur het op naar het goede doel.

Tip Heb je vaker dan drie jaar achtereen aan hetzelfde goede doel gedoneerd, maak de schenking dan ‘periodiek’.

Tip Je kunt ook belastingvoordeel behalen door eens in de twee jaar te schenken. Dan is er meer kans dat je giften boven de aftrekdrempel komen. 

Verzamelinkomen

Sommige aftrekposten, zoals zorgkosten en giften aan goede doelen, kennen een drempel. Alleen boven die drempel zijn de uitgaven aftrekbaar. De drempel wordt bepaald door het zogenaamde verzamelinkomen. Dat is vaak, maar lang niet altijd, het brutosalaris, pensioen en ander inkomen van jou en je eventuele fiscaal partner. Maar als je spaargeld, een tweede huis of ander vermogen hebt, wordt ook het fictieve inkomen hieruit bij het verzamelinkomen opgeteld. 

Geef extra geld uit

Als je meer dan €50.000 aan spaargeld en ander vermogen hebt – of het dubbele voor fiscaal partners – kun je belasting besparen door een geplande grote uitgave naar voren te halen. Denk aan een auto, nieuwe meubels of een verbouwing. De jaarlijkse peildatum van vermogen is namelijk 1 januari en de vrijstelling bedraagt volgend jaar €50.650 voor alleenstaanden en voor stellen het dubbele. Als je een (bank)spaarhypotheek hebt, kun je overwegen om voor het eind van het jaar premie bij te storten. De rente die je ontvangt, is doorgaans gelijk aan de rente die je betaalt. Overleg dit altijd met de hypotheekverstrekker of een adviseur, omdat dit niet altijd voordelig is.   

Tip Bedenk dat je een verlaging van het spaarsaldo op 1 januari 2022 pas merkt bij de belastingaanslag over 2022. Die krijg je in 2023.

Schenk!

In 2021 mag je €1000 extra belastingvrij schenken. Dat betekent dat je aan kinderen €6604 mag schenken en €3244 aan alle anderen. Deze vrijstelling geldt voor het hele jaar en mag je benutten tot 31 december. Vanaf 1 januari 2022 ‘staat de teller weer op nul’ en mag je gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling voor dat jaar. Blijft een schenking onder de jaarlijkse vrijstelling, dan hoef je daar verder niets voor te doen; er is geen aangifte of een ander formulier nodig. Wil je meer schenken? Daar zijn onder voorwaarden wel mogelijkheden voor, maar die zijn in de regel eenmalig en daar moet je dan wel aangifte voor doen.