Dit verandert in 2019

Meer mensen in aanmerking voor een NHG-hypotheek in 2019
8 januari 2019
Tropische storm Thailand: wat heb je aan je reisverzekering?
8 januari 2019

Wordt 2019 een goed jaar als het om onze geldzaken gaat? Op 1 januari veranderen er allerlei regelingen en tarieven. De belangrijkste op een rij.

Belastingen

Minder belastingschijven

In 2019 gaat het aantal belastingschijven omlaag van vier naar drie. Alleen AOW-ontvangers hebben nog te maken met vier schijven. Met ingang van 2021 wordt het tweeschijvenstelsel ingevoerd.

Ouderenkorting

Alleen AOW-ontvangers met een inkomen lager dan €36.783 hebben recht op de maximale ouderenkorting. Wie een iets hoger inkomen heeft, verliest deze hoge korting niet helemaal. AOW’ers met een inkomen tussen €36.783 en €47.500 hebben recht op €1596 verminderd met 15% van het inkomen boven €36.783. Bij een inkomen meer dan circa €47.500 bestaat geen recht op ouderenkorting. In 2018 bestond bij een dergelijk inkomen nog recht op de lage korting van €72.

Minder spaartaks

Over de eerste €30.360 van je vermogen betaal je geen belasting. De fiscus gaat ervan uit dat wij 0,13% rendement – forfaitair rendement – maken op spaargeld (was 0,36%) en 5,6% op beleggingen (was 5,38%). De verhouding spaargeld­/belegd vermogen baseert de fiscus op het totale vermogen. Over het gemiddelde rendement is 30% inkomstenbelasting verschuldigd. 

BTW Gaat omhoog

De boodschappen worden duurder omdat het lage btw-tarief stijgt van 6% naar 9%. Dit tarief geldt ook voor schilderen, ­stukadoren, behangen, ­isoleren en schoonmaken.

Vergoeding vrijwilligers

Vrijwilligers mogen €1700 onbelast ontvangen (was €1500). 

Schenking aan kinderen

Ouders kunnen hun kind tot ca. €102.816 (schatting Consumentenbond; officiële bedrag is nog niet bekend bij het ter perse gaan van dit nummer) belastingvrij schenken als het kind of zijn of haar partner nog geen 40 is en het bedrag gebruikt wordt voor de aanschaf van een eigen huis of voor de aflossing van de hypotheek. Als de ouders al eerder een groot bedrag in één keer hebben geschonken, mogen ze dit bedrag niet meer aanvullen tot de nieuwe, hogere vrijstelling. De overgangs-regeling die hiervoor bestond, vervalt in 2019. 

Belastingrente vervalt

Wie de aangifte inkomstenbelasting vóór 1 mei indient, hoeft geen belastingrente te betalen (als de Belastingdienst niet afwijkt van de aangifte). Bij een aangifte ­erfbelasting is belastingrente voortaan te vermijden door op tijd aangifte te doen of te verzoeken om een voorlopige aanslag. In de brief die de erfgenamen krijgen, staat wanneer de aangifte binnen moet zijn. Ook hier geldt als voorwaarde dat de Belastingdienst niet afwijkt van de aangifte. 

Zorg

Maximum eigen bijdrage medicijnen

Er komt een maximum van €250 voor de eigen ­bijdrage van geneesmiddelen. Op dit moment is er geen maximum. 

Extra vergoedingen

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)  voor mensen met ernstig overgewicht. Oefentherapie voor mensen met COPD (voorheen moesten zij de eerste 20 behandelingen zelf betalen). Ziekenvervoer voor consulten, controles en (bloed)onderzoeken.

Vervallen vergoedingen

Paracetamol en bepaalde voedings- supplementen die ook zonder recept bij de drogist of apotheek te koop zijn.

Zorgpremie stijgt

De premie voor de basisverzekering stijgt gemiddeld met iets meer dan 6 euro per maand tot ca. €118.

Hogere zorgtoeslag

De zorgtoeslag gaat in 2019 ook omhoog: voor één persoon met maximaal €50 en voor stellen met maximaal €193. 

Huren

Lagere huurtoeslag 

Huurtoeslagontvangers gaan er gemiddeld een paar ­tientjes per jaar op achteruit, afhankelijk van de gemiddelde ­huurstijging. Dat komt door een eigen bijdrage die huurtoeslag­ontvangers voor 100% zelf betalen. 

Eigen huis

WOZ-waarde stijgt

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt tussen de 7,5 en 9,5%. Hierdoor stijgen ook de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterheffing. 
Bron: Eigen Huis, Waarderingskamer in brief aan de staatssecretaris van Financiën.

Minder aftrek

Het maximale belastingpercentage waarover huizenbezitters hypotheekrente mogen aftrekken gaat met 0,5% omlaag naar 49%. Door veranderingen in de belastingtarieven betalen veel mensen minder inkomstenbelasting. Daarmee wordt voor hen ook de hypotheekrenteaftrek lager.

Lager eigenwoning-forfait

Woningeigenaren betalen minder belasting over de waarde van de ­eigen woning. Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de €75.000 en €1.060.000 hoeven ze nog maar 0,65% bij hun inkomen te tellen in box 1 (was 0,7%). 

Belasting over afgelost huis

Wie zijn hypotheek (bijna) helemaal heeft afgelost, krijgt een beetje minder belastingvoordeel. De Wet-Hillen regelde tot nu toe dat deze woningbezitters geen belasting hoefden te betalen over het positieve verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten, zoals hypotheekrente. Deze Hillen-aftrek wordt vanaf 2019 in kleine stapjes afgebouwd. Woningbezitters mogen in hun aangifte over 2019 nog maar 96,67% van de Hillen-aftrek opvoeren. Bij een afgeloste hypotheek voor een huis met een waarde van €300.000 kan de belastingaanslag daardoor maximaal €34 hoger ­uitpakken. (Eigenwoningforfait: €300.000 x 0,65% = €1950. Hiervan 96,67% is €1885. Het verschil is €65. Daarover betaal je in het hoogste tarief €33,64.)

Hypotheekgarantie omhoog

De hypotheekgarantie gaat naar €290.000 (was €265.000). Voor ­woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk €307.400 (was €280.900). Met hypotheekgarantie betaal je een lagere rente voor de hypotheek. De hypotheekgarantie zelf kost eenmalig 0,9% van het hypotheekbedrag. In 2018 was dat nog 1%.

Monumenten-aftrek wordt subsidie

Onderhoudskosten voor een monumentenpand zijn niet langer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Kosten om een Rijks­monument in stand te ­houden, zoals schilderwerk, timmerwerk en ­stukadoorswerk, kun 
je voor 35% terug­krijgen in de vorm van subsidie.

Vaste lasten

Vaste lasten per jaar

Energiebelasting omhoog

De energiebelasting op gas stijgt met 3 cent per m3. De verlaging van de belasting op elektriciteit met €0,72 per kilowattuur verzacht dat een klein beetje. Maar dat is nog niet alles. Ook de heffing voor Opslag Duurzame Energie (ODE) stijgt voor zowel gas als elektra. Daarnaast gaat de belastingvermindering op de energiebelasting omlaag met € 51, van €308,54 naar €257,54. Bewoners met een elektriciteitsaansluiting krijgen deze vermindering. Al met al stijgen de ­belastingen op energie met ca. €130. 

Overig

AOW-leeftijd

De AOW- leeftijd gaat volgens plan verder omhoog naar 66 jaar en vier maanden (was 66 jaar).

Kleine pensioenen vervallen

Pensioenen van €2 of minder bruto per jaar vervallen. Pensioenuitvoerders kunnen deze kleine pensioentjes overdragen aan een nieuwe ­pensioenuitvoerder. 2019 is het laatste jaar waarin iemand kan kiezen het pensioen in eigen beheer af te kopen.

AOW-bedragen 

Betaaldagen AOW

23 januari, 21 februari, 21 maart, 23 april, 23 mei, 24 juni, 23 juli, 22 augustus, 23 september, 23 oktober, 21 november, 23 december.

Vaste eigen bijdrage Wmo

Ondersteuning vanuit de Wmo kost voortaan voor iedereen €17,50 per vier weken. Inkomen en spaargeld doen er niet meer toe. De eigen bijdrage geldt onder meer voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, woningaanpassing en vervoermiddelen, zoals scootmobielen. Voorheen kon de eigen bijdrage oplopen tot honderden euro’s per maand.

Recht op ‘affectieschade’

Wie zijn leven deelde met iemand die is overleden door een fout van een ander, kan deze schade voortaan verhalen op de dader. Ook als een naaste ernstig of blijvend letsel heeft, kan dat een reden zijn voor het claimen van affectieschade, ­zoals dat heet. Deze vorm van ­smartengeld is alleen bedoeld voor partners, kinderen en ouders van het slachtoffer en bedraagt tussen de €12.500 en €20.000.