Is er meer leenruimte voor hypotheek in 2023?

Verkeersboetes duurder in 2023: dit zijn de bedragen
7 december 2022
Nederlanders hangen minder lampjes in kerstboom
7 december 2022

Kunnen we aankomen jaar meer geld lenen voor een hypotheek? Uit het jaarlijkse rapport van het Nibud blijkt dat er in 2023 net iets meer leenruimte is voor een hypotheek dan verwacht.
We hadden verwacht dat de regels rondom de leennormen aankomend jaar veel strenger zouden worden. Gelukkig valt dit dankzij het koopkrachtpakket van de overheid en de salarisstijgingen die veel mensen hebben gehad mee. Let wel op als je geen salarisverhoging hebt gehad of nu start met zoeken. Dan kun je waarschijnlijk duizenden euro’s minder lenen vanaf januari. Wat is de impact van de nieuwe leennormen in 2023?

Salarisverhoging noodzakelijk

De verwachting was dat er aankomend jaar minder ruimte zou zijn om te lenen. Dit komt  door de inflatie en hoge energieprijzen. In veel gevallen blijkt dit ook de realiteit. Dankzij de koopkrachtondersteuning van de overheid lijkt er voor sommige mensen aankomend jaar meer ruimte over te blijven, dan eerder dit jaar werd verwacht. Het Nibud geeft aan dat de meeste mensen een salarisverhoging gehad hebben het afgelopen jaar. Zo kenden bijvoorbeeld de cao-lonen de grootste stijging in jaren in het derde kwartaal, volgens cijfers van het CBS. De meeste mensen zullen met een gemiddelde loonstijging van 3,7% de komende tijd evenveel, of zelfs net iets meer kunnen lenen voor een hypotheek.

De verhoogde rente heeft de meeste impact

Voor het bepalen van de leennormen voor 2023 is het Nibud uitgegaan van de loonstijging en een gelijkblijvende rente. Zonder loonstijging zal de maximale leenruimte voor alle huishoudens dalen. De wijzigingen van de hypotheekrente hebben de grootste invloed op de maximale hypotheek. Als de rente blijft stijgen, dan heeft dat uiteraard invloed op het maximale leenbedrag. Het is een lastige situatie, maar wat betekent dit voor jou? Moet je snel zijn, of is het juist beter om nog even te wachten met het afsluiten van een hypotheek? Plan een oriëntatiegesprek met een hypotheekadviseur en laat je adviseren.

Stellen worden iets minder geraakt 

Voor stellen is er enigszins goed nieuws. Vanaf 2023 mogen beide inkomens namelijk 100% meetellen in het bepalen van de woonquote: het percentage wat je aan maandlasten kwijt mag zijn. Vanuit de woonquote wordt de maximale maandlast, en dus de maximale hypotheek berekend. Nu telt een tweede inkomen slechts voor 90% mee.

Voorbeeld: Een stel met beiden 40.000 euro jaarinkomen kan vandaag ongeveer 390.000 euro lenen. Vanaf januari is dit volgens de nieuwe leennormen ongeveer 6.700 euro minder. Komt er nog een salarisverhoging aan, bijvoorbeeld van 3,7%, dan kan dit stel in januari bijna 7.500 euro méér lenen dan vandaag. Een salarisverhoging maakt dus veel goed en zorgt ervoor dat er meer leenruimte is. 

Lagere inkomens meer geraakt

Het Nibud heeft een stresstest gedaan om te zien of alle huishoudens hun minimale lasten en energiekosten voor 2023 kunnen betalen. Huishoudens met een inkomen tot 31.000 euro hebben deze test niet doorstaan. De financieringslastpercentages voor deze huishoudens zijn voor aankomend jaar naar beneden aangepast. Dat is het percentage van je bruto inkomen wat je maximaal mag gebruiken voor de bruto hypotheeklasten. We zetten uiteen wat de nieuwe leennormen gaan betekenen voor mensen met een jaarinkomen onder de 31.000 euro:

Voorbeeld: Een alleenstaand persoon met een jaarinkomen van bijvoorbeeld 25.000 euro kon eigenlijk al geen huis kopen in deze markt. Met de nieuwe regels kan deze alleenstaande, met een inkomen van 25.000 euro, ruim 11.000 euro minder lenen.

Wijzigingen 2024

Het kabinet wil per 2024 het energieverbruik van de woning mee laten tellen in het berekenen van de maximale hypotheek. Ook wil het kabinet op een andere manier de studieschuld laten meetellen bij het bepalen van de hypotheek. Per 1 januari 2024 wordt er gekeken naar de actuele stand van de studieschuld. Momenteel wordt er bij een hypotheekaanvraag gekeken naar de oorspronkelijke stand van de studieschuld.