Internetbedrijf failliet, hoe krijg ik mijn geld terug?

Wat kost een fiets van de zaak?
2 september 2019
reisverzekering
Terug van vakantie met een krasje: autoschade claimen of niet?
2 september 2019

Onlangs heb ik via internet een product gekocht en betaald. Het product heb ik niet ontvangen en nu blijkt dat het bedrijf failliet is. Kan ik dit product nog geleverd krijgen of kan ik mijn geld nog terugkrijgen?

Op het moment dat een bedrijf failliet wordt verklaard, stelt de rechtbank ook een curator aan. Vanaf dan bepaalt deze curator wat er met het gefailleerde bedrijf gebeurt. Dit is dus ook degene die beslist of u  (en waarschijnlijk vele anderen) een besteld product nog geleverd krijgt. In de meest gevallen zal dit niet meer gebeuren.
Of u uw geld nog terug krijgt, hangt af van de hoeveelheid geld die onder andere na verkoop van alle bezittingen van het bedrijf nog beschikbaar is. Met dit geld moet de curator zo veel mogelijk alle schuldeisers betalen. Ook u bent nu schuldeiser van dit bedrijf. De curator moet echter rekening houden met een wettelijke volgorde waarin hij de schuldeisers terug mag betalen. Er bestaat daarbij een onderscheid tussen preferente en concurrente schuldeisers. De preferente schulden moeten het eerst worden voldaan. U behoort tot de concurrente schuldeisers. In de meeste gevallen zal er na de uitbetaling van de preferente schuldeisers geen geld meer over zijn om ook de concurrente schuldeisers te betalen.

Ondanks dat de kans klein is dat u uw geld terugkrijgt, zou ik u toch adviseren om bij de curator aan te kloppen en een vordering in te dienen. U moet daarbij wel kunnen aantonen (bijvoorbeeld met de factuur en betaalbewijs) dat u voor het niet ontvangen product heeft betaald. De curator laat u vervolgens weten of u nog iets terug zult krijgen.