Vergeten miljoenen

Wie betaalt de uitvaart?
2 februari 2018
Steeds meer schade in het verkeer: appverbod op komst
2 februari 2018
lening
Pensioenen, toeslagen, bankrekeningen, lijfrentes, vergeten erfenissen en ov-tegoed: er blijft voor vele miljoenen euro’s liggen. Banken en verzekeraars zijn niet verplicht de rechthebbenden te achterhalen. Maar zo doe je dat zelf.

Vergeten bankrekeningen: €350-650 miljoen

Volgens de Geldgids van de ­Consumentenbond hebben ­banken en verzekeraars ook voor miljoenen aan slapende tegoeden. Bijvoorbeeld van verhuisde, overleden en vergeten klanten. Dat kan gaan om een gewone betaalrekening, maar ook beleggings- en verzekeringstegoeden.

Sommige banken proberen klanten op te sporen, maar na een jaar houden de meeste daarmee op. Het tegoed wordt dan geparkeerd totdat iemand zich meldt.
De redactie van de Geldgids probeerde de omvang van de tegoeden in kaart te brengen, maar stuitte op weinig medewerking. Op grond van gemiddelden in onder meer het Verenigd Koninkrijk en België komt de Geldgids tot een schatting van €300 tot €650 miljoen aan slapende tegoeden bij deze financiële instellingen.

Zo maak je er aanspraak op:

Banktegoeden
Erfgenamen kunnen via het loket Slapende Tegoeden van de NVB
(www.slapendetegoeden.nl) ­vergeten rekeningen, bankkluizen of safeloketten opsporen.
Bestaat de aanbieder niet meer? Dan is die waarschijnlijk opgegaan in een andere bank of verzekeraar. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een lijst met de opvolgersvan de oude maatschappijen (T 0800-020 10 68).

Verzekeringen
Via www.­vanatotzekerheid.nl ­kunnen ­verzekerden een eventuele ­nabestaanden-, uitvaart- of ­lijfrentepolis terugvinden.

Vergeten erfenissen: €30 miljoen

Alle inspanningen van notarissen ten spijt: ieder jaar blijven er rechthebbenden van nalatenschappen spoorloos. Als er geen erfgenamen zijn, gaat de erfenis naar de staat. Die bewaart de tegoeden in de zogeheten consignatiekas. Daarin zitten alle tegoeden waarvan onduidelijk is wie er recht op heeft. Dat gaat dus naast erfenissen ook om faillissementen en schuldsaneringen. De overheid bewaart het geld twintig jaar. Tenzij het gaat om nalatenschappen van voor 1980, dan geldt een ­bewaringstermijn van 60 jaar. Er zit zo’n €30 miljoen in deze consignatiekas.

Zo maak je er aanspraak op:

Eventuele erfgenamen kunnen via het ministerie van Financiën op zoek. Ga naar www.rijksoverheid.nl/consignatiekas en vul de achternaam in. Op de website volgt direct de ‘uitslag’. Gelukkigen kunnen schriftelijk een claim indienen bij het ministerie. Denk je aanspraak te maken op een bedrag uit de consignatiekas? Je moet dan kunnen aantonen dat je recht hebt op het ‘geconsigneerde bedrag’. Daarvoor geldt een minimum van €45,38. Als je een claim toegewezen krijgt, ontvang je het gehele tegoed: er worden geen kosten in rekening gebracht.

Contactgegevens consignatie­kas Je kunt een verzoek om ­uitkering opsturen naar:
Ministerie van Financiën
t.a.v. de Consignatiekas
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
e-mail: consignatiekas@minfin.nl

Meesturen met de claim.
Je moet in ieder geval de volgende zaken meesturen:

 • Een kopie van een recent ­legitimatiebewijs van de ­rechthebbende.
 • Wanneer van toepassing: een originele verklaring die de bevoegdheid aantoont om namens de rechthebbende te mogen ­handelen.
 • Stukken waaruit het recht op ­uitkering blijkt, zoals:
 1. een kopie van in het verleden ingediende vordering;
 2. een verklaring van erfrecht;
 3. een testament.
 • Je moet aangeven op welke ­bankrekening de eventuele uitkering kan worden overgemaakt. Hierbij moet je naam, adres en woonplaats vermelden.

Vergeten pensioenen: €350 miljoen

Bij de pensioenfondsen ligt €350 miljoen te wachten op de recht­matige ­eigenaren. De fondsen doen hun best om alle rechthebbenden van pensioenen op te sporen. Dat lukt niet altijd.  Het gaat vaak om personen die een paar jaar pensioen hebben opgebouwd en naar het buitenland zijn vertrokken. In de meeste gevallen betreft het kleine pensioenen die in de jaren zestig en zeventig zijn ­opgebouwd. Er was toen nog geen Burger Service Nummer (voorheen het Sofi-nummer) en als een achternaam net verkeerd gespeld is, blijkt ­zoeken moeilijk of onmogelijk.

Zo maak je er aanspraak op:

Pensioengerechtigden die menen nog pensioen te goed te hebben, konden vroeger bij de Helpdesk vergeten pensioen terecht; nu kunnen ze te rade gaan bij: de Pensioen Federatie (T ­020-751 28 70).
Een overzicht van pensioen­tegoeden is ook te vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Voor het inloggen heb je een DigiD nodig.

Vergeten uit te checken: €4 miljoen

In 2016 hielden Openbaar Vervoerbedrijven €4 miljoen over aan reizigers die verzuimden uit te checken met de ov-chipkaart. Dat is al veel minder dan enkele jaren geleden toen we nog moesten wennen aan het in- en uitchecken: toen bleef er zelfs meer dan €17 miljoen liggen.

Zo maak je er aanspraak op:

Vergeten reisgeld terugvragen kan via de website www.uitcheckgemist.nl. Daar vul je in bij welke halte of op welk station je bent in- en uitgestapt. Het systeem berekent wat de rit heeft gekost. Wie te veel heeft betaald, krijgt saldo terug. Dit kun je dan bij een ophaalautomaat op je ov-chipkaart zetten.

LET OP: Het kan soms even duren voordat een rit zichtbaar is. In de meeste gevallen binnen 14 dagen, maar uiterlijk binnen 62 dagen.

De NS heeft ook een eigen procedure. Treinreizigers die vergeten uit te checken, kunnen dat binnen zes uur alsnog doen bij een poortje. Doe dat wel aan de uitcheckzijde. Lukt dat niet binnen zes uur, dan kan je het te veel betaalde na 24 uur online terugvragen via www.mijnns.nl of via www.uitcheckgemist.nl. Bellen met de NS-klantenservice kan ook: T 030-751 51 55. Geld terugvragen kan tot zes maanden na de reisdatum en mag drie keer per kalenderjaar.

Vergeten toeslagen: €1,1 miljard

Miljoenen huishoudens hebben recht op een toeslag zoals huur- en zorgtoeslag. Maar niet iedereen maakt daar gebruik van, blijkt uit een onderzoek van de Bond van Belastingbetalers in samenwerking met tv-programma Kassa. Daaruit blijkt dat 15 procent van de ondervraagden geen gebruik maakt van een toeslag waar ze wel recht op hebben. Bij 60-­plussers is het niet-gebruik zelfs bijna 17%. Al met al blijkt dat de mensen met de laagste inkomens die deze toeslagen het hardst nodig hebben, er minder gebruik van maken. De precieze omvang van de groep niet-gebruikers is niet bekend. Evenals de hoogte van het bedrag dat ze mislopen. Dat is afhankelijk van persoonlijke factoren, zoals het inkomen en de huurprijs.

De Bond van Belastingbetalers schat het misgelopen bedrag op meer dan €1000 per huishouden per jaar. De Bond pleit ervoor de toeslagen een vast onderdeel van de belastingaangifte te maken, zodat meer mensen het geld direct krijgen.

Zo maak je er aanspraak op:

 

 • Zorgtoeslag Om zorgtoeslag te krijgen moet je in 2018:
 • 18 jaar of ouder zijn en de ­Nederlandse nationaliteit hebben.
 • Een Nederlandse zorgverzekering hebben.
 • Een inkomen hebben niet hoger dan €28.720 (voor alleenstaanden). Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximum gezamenlijk inkomen van €35.996.
 • Niet meer vermogen hebben dan €113.415 (voor alleenstaanden) of €143.415 gezamenlijk (voor partners).

In 2018 is het nóg belangrijker om het recht op zorgtoeslag te controleren, want deze toeslag gaat omhoog. Voor alleenstaanden gaat het om een stijging van €64. Om mensen met een lager inkomen extra tegemoet te komen, verhoogt het kabinet de zorgtoeslag voor alleenstaanden ook nog eens met €67. De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt daardoor naar €1197. Voor meerpersoonshuishoudens naar €2237.

Een proefberekening maken én zorgtoeslag aanvragen kan via toeslagen.nl. Bellen met de Belastingtelefoon kan ook: T 0800-0543. Je kunt zorgtoeslag over 2017 met terugwerkende kracht aanvragen tot 1 september 2018.

Huurtoeslag
Om aanspraak te kunnen maken op huurtoeslag moet je in een ‘zelfstandige huurwoning’ wonen: een woning met een eigen voordeur. Hoeveel huurtoeslag je krijgt, hangt onder meer af van het inkomen en de huurprijs. Als de huur bij de aanvraag hoger is dan €710,68, krijg je géén huurtoeslag meer. Servicekosten tellen gedeeltelijk mee. Alleen onderstaande servicekosten tellen voor maximaal €12 per onderdeel:

 • Kosten voor de lift en elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten.
 • Schoonmaakkosten voor ­gemeenschappelijke ruimten.
 • Kosten voor een huismeester.
 • Kosten voor onderhoud van dienstruimten en gemeen­schappelijke recreatieruimten.

Servicekosten dragen dus nooit meer dan €48 bij.

Inkomen
De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van je huur, inkomen, vermogen en dat van eventuele medebewoners. Iemand met een laag inkomen ontvangt een hogere huurtoeslag dan ­iemand met een hoger inkomen. Je hebt recht op huurtoeslag als je verzamelinkomen lager is dan onderstaande bedragen:

De Belastingdienst kijkt naar het zogeheten toetsingsinkomen. Dat kan je berekenen op: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen. Ook het vermogen telt mee: is dat hoger dan €30.000, dan krijg je geen huurtoeslag. Een proefberekening maken én huurtoeslag aanvragen kan via toeslagen.nl. Bellen met de ­Belastingtelefoon kan ook: T 0800-0543. Je kunt huurtoeslag over 2017 met terugwerkende kracht aanvragen tot 1 september 2018.

Randstad Financieel Adviesgroep BV
Randstad Financieel Adviesgroep is inmiddels een gevestigde naam in Vlaardingen en omstreken. Wij adviseren in verzekeringen en hypotheken maar ook voor leningen kunt u bij ons terecht.